Leserinnlegg:

Vindkraft vs vannkraft

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix  Foto: Jan Kåre Ness

Meninger

Det blåser en grønn vind, ikke bare over Norge men over hele kloden. I kjølvannet av denne grønne vinden ser man nok at en del ikke helt ser konsekvensene av det man gjør. Skal man rasere Europas grønne lunge for å bygge ut en kraftkilde vi ikke trenger? Hvorfor skal vi bygge ut flere vindmølleanlegg (la oss i det minste slutte å kalle de park, ikke noe som minner om parker)? Prosessindustrien trenger forutsigbarhet i sin energitilgang og vindmøllene kan bidra til dette, det har vi forståelse for.

Vi kan derimot ikke se fornuften i at vi skal rasere norsk natur mer enn vi allerede har gjort, for at vi skal bygge flere eksportkabler for strøm. Man kan lese i mediene at ved å ruste opp vannkraftverkene som vi har i dag, så vil dette øke produksjonen nok til at vi har dekt vårt nasjonale behov for energi.


Uaktuelt å forlenge frist for vindkraft etter 2021

NVE varsler at det ikke vil bli gitt forlenget frist for å sette i drift nye vindkraftanlegg på land etter utgangen av 2021.


Billigere strøm til forbrukerne er det noen som hevder! Styresmaktene sier at utenlandskablene skal bekostes av Statnett, med andre ord er det vi som forbrukere som får regninga på nettleia. Bare kast et blikk på strømregninga di så ser du at det ikke blir billigere.

Vi har nettopp fått ny oljedirektør i Norge og hun påpeker at oljenæringen betaler 78 % skatt, med en masse gunstige avskrivinger. Dette er en politikk som har ligget fast siden Norge begynte å produsere olje. Det er ikke noe feil med et høyt skattenivå så lenge alle betaler det samme, det gjør de innen oljenæringen. Industri- og Næringspartiet (INP) skulle gjerne sagt det samme om den fornybare produksjonen. Den oppblomstringen som skjer av vindmølleanlegg gjøres med gunstige skatte-, avgifts- og tilskuddsordninger. Vi kan ikke la en gren innen den fornybare energisektoren ha gunstigere ordninger enn den andre. Vi må ha likhet i skattenivå og tilskudd.

INP er sterk motstander av flere vindmøller i Norge utover de konsesjonene som allerede er gitt.


Equinor selger seg ned i tysk havvind

Equinor selger en eierandel på 25 prosent i den tyske havvindparken Arkona. Prisen er 500 millioner euro, tilsvarende om lag 5 milliarder kroner.


INP vil at det innen hele feltet av fornybar energi skal være like vilkår, enten det er vind eller vann som er energikilden. Naturressursene våre er noe som skal komme Norges befolkning til gode, INP mener at inntektene fra denne produksjonen i størst mulig grad skal komme befolkningen til gode. Vi vil sette krav til norsk eierskap for den fornybare energien.

Vi ser at norske myndigheter på stadig flere områder gir fra seg råderetten over nasjonale verdier. Eu’s tredje energipakke er et eksempel på dette. Nå står den fjerde energipakka for tur. INP har sagt hele veien at vi vil reforhandle EØS-avtalen og i den sammenheng vil det være naturlig å se på vår tilslutning til Eu’s energibyrå ACER.

Industri- og Næringspartiet vil at Norge skal ha kontroll over våre naturressurser.Vindkraftselskaper mangler planer for å rydde opp i vindparker

I dag er det 36 vindkraftverk med 625 turbiner i Norge. Ingen vet hva det vil koste å fjerne kraftverkene og reparere naturinngrepene ved utløpet av levetiden.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!