Leserinnlegg:

«Retten til liv»

KrF: Kjell Ingolf Ropstad og Randi Walderhaug Frisvoll 

Meninger

Retten til liv er den mest grunnleggende menneskeretten, og vi i KrF mener at den må gjelde fra unnfangelse til naturlig død.

Forslaget SV nå fremmer i Stortinget innebærer en kraftig liberalisering av abortloven: Å utvide abortgrensen til 16. uke og avskaffe nemndene. Dette betyr at SV kjemper for fri abort helt frem til det ikke lenger er tillatt å utføre en senabort fordi barnet kan være levedyktig utenfor mors liv.

KrF har fått gjennomslag for en presisering i gjeldende abortlov slik at selvbestemt tvillingabort ikke lenger er tillatt. Dette var en viktig seier for menneskeverdet.


På grunn av denne endringen, mener SV at abortloven bør liberaliseres. KrFs gjennomslag handlet om å endre en praksis som kun hadde vært tillat i tre år. At SV kaller disse lovpresiseringene for et alvorlig inngrep i kvinners selvbestemmelse, er jeg sterkt uenig i.

Forslagene som nå ligger på bordet, er radikale, og av en helt annen dimensjon enn den presiseringen vi i KrF fikk på plass i 2019 og setter barnets rettsvern under sterkt press.

Det er god grunn til å være kritisk til SVs forslag. Den teknologiske utviklingen gir i dag barn helt ned i uke 23 mulighet til å overleve. Vi vet mye mer om barns utvikling i mors mage i dag enn vi noen gang har gjort. Fagmiljøene motsetter seg utvidet abortgrense.


SV-kvinner åpner for uke 22 som abortgrense

Sentrale SV-ere vil ha med seg de rødgrønne partiene på å utvide retten til selvbestemt abort til det ikke lenger er mulig å ta abort.


SV vil ha en liberalisering av abortloven. KrF ønsker å erstatte dagens abortlov med en lov som gir livsrett for det ufødte livet og tydeliggjør fosterets egenverdi. Vi vil også styrke oppfølgingen av kvinner som gjennomgår spontanabort og svangerskapsavbrudd. Det siste er KrF og SV enig om.

Rammene rundt den gravide må være gode og trygge slik til at muligheten for å bære frem barne er reell. Da må både gode nettverk, veiledning og støtteordninger være på plass og tilpasset den enkelte. Og barnets rettsvern må ikke settes under større press.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!