Leserinnlegg:

«Feil tiltak på feil sted»

Strekningsmåling: Skiltet som varsler strekningsmåling ved innkjøringa i Ellingsøytunnelen på Kverve har lenge vært streket over. Snart skal fotoutstyret i Ålesundstunnelene tas i bruk.  Foto: Staale Wattø

Meninger

Samferdselsministeren varslet for noen uker siden at fotoboksene med strekningsmåling i Ålesundstunnelene muligens skulle aktiveres. Jeg håper dette ikke skjer, fordi jeg forstår frustrasjonen til mange bilister som er lei av å ligge bak biler som ikke tør å kjøre i mer enn 65-70 kilometer i timen i tunnelene, fordi de er redde for å bli tatt av fotoboksa.

Jeg er overhodet ikke noen ekspert på fagområdet, og kommer ikke til å gå inn på argumentet med varmgang i bremsene på tungbiler. Likevel vil jeg påpeke en del ting som jeg mener skurrer når vi ser på ulykkesstatistikken for Ellingsøy- og Valderøytunnelen.

Ålesundstunnelene:

– Klar faglig begrunnelse for gjennomsnittsmåling

– Gjennomsnittsmålingen bidrar til å få trafikkulykkene ned. Derfor hilser vi ordningen velkommen.


Ifølge vegvesen.no/vegkart så er det registrert ca. 25 trafikkulykker siden tunnelene åpnet i 1987. Av disse har en vært dødsulykke, og en ulykke med meget alvorlig personskade. Dette var i 1994 og 1998 og skjedde, etter det jeg har oppfattet, ikke innenfor det området som fotoboksene skal dekke. Disse ulykkene ville da mest sannsynlig ikke vært avverget dersom fotoboksene hadde eksistert den gang.

Innleggsforfatter: Håkon Lykkebø Strand (Frp).  Foto: Morten Hjertø

Hvorfor skal ikke da strekninger som faktisk er utsatt for mange alvorlige dødsulykker de siste årene ha strekningsmåling? En veistrekning som for eksempel E136 mellom Moa og Digernes har hatt titalls, kanskje hundrevis av ulykker siden 1987, og bare siden 1990 er det registrert 11 dødsulykker på strekningen. Dersom strekningsmåling reduserer antallet hardt skadde og drepte med 50 prosent så er det vel mange liv som kunne blitt reddet her.

Strekningsmåling i tunnelene er feil tiltak på feil sted. Det som burde blitt gjort er å utrede om det er forsvarlig å for eksempel øke fartsgrensa i den strake delen av tunnelene til 90 kilometer i timen og redusere farten i de skarpe svingene. Særlig i Ellingsøytunnelen opp mot Ellingsøya, der det er 80-sone inn i ei trang rundkjøring fra tre retninger.

Ingen snittmåling i ålesundstunnelene inntil videre:

Brukte åtte millioner på nytt utstyr – blir stående ubrukt

Utstyret som er satt opp i ålesundstunnelene for å måle gjennomsnittsfarta og avsløre de som kjører for fort, skal inntil videre ikke tas i bruk. Det har den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet bestemt.


I tillegg burde samferdselsministeren se på mulighetene for ei bru mellom Olsvika og Aaseth på Ellingsøya når det skal utredes nytt tunnelløp eller bru for å avlaste tunnelene. Da får man avlastet både Ellingsøytunnelen, men også den faktiske trafikkfarlige veien i Brusdalen.

Til slutt så har jeg av egen erfaring sett at flere og flere bilister velger å foreta forbikjøring i selve svingen opp mot Ellingsøya, etter fotoboksa. Dette er en sving som blir skarpere og skarpere jo lenger opp man kommer. I tillegg er det mange som ikke respekterer 60-sona opp mot Ålesund sentrum, der det er påkjøringsfelt fra Flatholmen med mye tungtrafikk.

Disse problemene har blitt mer synlige etter at fotoboksene kom opp. Hvem vet hva som skjer når de først blir skrudd på? Dette gjør at jeg og mange andre synes rett og slett at fotoboksene gjør tunnelene mindre trygge enn det de var før.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!