Kronikk:

«Livet er en mosaikk»

For ungdommer kan det være utfordrende å se livet i en sammenheng.

Hagan, Viken 20200220. Diplom-is på Gjelleråsen er godkjent lærebedrift. På skiltet står: Vi har lærling. Godkjent lærebedrift Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix  Foto: Håkon Mosvold Larsen

1. mars er søknadsfristen hvor hver elev kan velge mellom å gjøre en forskjell både for seg og andre

Andrea Hunger
Meninger

Foresatte som har levd sitt liv og gjort seg en del erfaringer, vil nok bevisst eller ubevisst veilede sine kjære for å få brikkene på plass gjennom yrkesfagutdaninngsjungelen. De fleste foresatte vil kjenne seg igjen i påstanden. Men er det den rette veien?

Observasjoner over tid viser at ungdommer blir mer og mer holdt unna arbeidslivet. Målet er å gi ungdommene en lang og grundig skolegang. Det er i seg selv ikke noen kritikk, men i det verste tilfelle vil en elev, senere student ikke ha erfart arbeidslivet før en fyller 23 år.


Skoleskipet «Gann» i Ålesund:

– Jeg har først lyst til å ta noen år som styrmann, og så finne meg et skip hvor jeg kan jobbe som kaptein

Det sier Simon Schrøder Røyset (17) og Endre Viddal Mork (17), to av elevene ombord i skoleskipet.


I forhold til omvalg og avbrutt av både videregående skole og senere studievalg ligger hovedgrunnen i manglende arbeidserfaring. Om man tidlig i ungdomsalderen hadde fått prøve seg i arbeidslivet, vil det har gjort noe med valgene og ikke minst innstillingene til videre skolegang.

Om en vil ta høyere utdanning senere kan det være en stor fordel å ha gjort seg noen praktiske erfaringer, der en kan bygge på med teori etter hvert.

Sunnmøre kommunale opplæringskontor er det største kommunale opplæringskontor mellom Bergen og Trondheim og har gjort seg sine erfaringer gjennom de 22 siste årene. Det som kommer tydelig fram, er at ungdommene går godt forberedt ut av læretiden enten for å forbli i arbeidslivet eller fokusere mer på videreutdanning. Valget til å ta en bachelor eller gå videre på fagskolen er nå begrunnet ut fra egne arbeidserfaringer.


Kunnskapsminister Grande drar på reformturné

Kunnskapsministeren varsler store endringer i den videregående skolen og tar i bruk Asbjørnsen og Moe-metoden. På reiser landet rundt skal hun høste innspill.


Å tilegne seg gode holdninger i arbeidslivet som ungdom er en verdi, som en burde skaffe seg. Vi ønsker arbeidstakere som er både praktisk sterke og teoretisk flinke, stiller opp og engasjerer seg. I tillegg forventer vi at de kan stille de rette spørsmålene, tenker kritisk og nytt, og lærer av feilene. Slike evner tilegner man seg i læretiden.

Sunnmøre kommunale opplæringskontor har spesialisert seg på kommunale fag. Ifølge lærlingundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, blir det tydelig hva vi jobber med for å hjelpe våre lærlinger til å bli faglig og personlig reflekterte arbeidstakere. Vi scorer over lands- og fylkesgjennomsnitt når det gjelder «innsats og selvstendighet, medvirkning og planmessig opplæring». Å ha fokus på disse punktene gjør en lærling til en myndig og profesjonell arbeidstaker.

Læretiden gir ungdommen en unik mulighet til å møte forskjellige fagrelaterte bedrifter og ikke minst tilegne seg en kompetanse i løpet av to år, som kommer godt med i de fremtidige jobb- og/ eller videre utdanningsvalgene.

En viktig forutsetning for å lykkes med et slikt opplegg er å ha spesialister innen hvert kommunalt fag som følger lærlingene tett sammen med lærebedriftene. Lærlingen skal føle seg hørt, sett og tatt med i arbeidshverdagen.

Målet med læretid er dermed mye mer enn fagbrevet. Ungdommen har gjort seg verdifulle erfaringer når en skal velge veien videre.

Helsefagarbeiderlærlingen har kjent på kroppen hvordan det er å være sammen med pasienter/brukere under pleie og omsorg i løpet av læretiden. Innen barne- og ungdomsarbeiderfaget følger lærlingen barn og ungdom sin utviklingen, i samhandling med foresatte og kollegaer. Alt dette og mye mer gir gode anledninger til egenrefleksjon og ikke minst personlig og faglig utvikling og modning.

1. mars er søknadsfristen hvor hver elev kan velge mellom å gjøre en forskjell både for seg og andre. Vi anbefaler læretid, velkommen som søker!


Næringslivstopper med åpent brev til fylkespolitikerne i Møre og Romsdal:

«YSK må reddes»

Som sentrale næringslivsaktører i Møre og Romsdal er vi nærmest sjokkert over vedtaket i Fylkestinget forrige uke om nedleggelse av flere av YSK-linjene i fylket. At YSK videreføres i Haram er positivt, men at linjene Ulstein, Fræna og Kristiansund legges ned er umulig å akseptere.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!