Leserinnlegg:

«Sats på havet»

Om kort tid skal elevene i ungdomsskolen velge videregående opplæring. Vår beste anbefaling er å satse på en utdanning som peker mot havet.
Meninger

I fjor var det ingen bransjer som vokste mer enn maritim næring blant stillingsutlysningene på Finn.no. Stillingsutlysningene for maritim næring steg mest, med en vekst på 51 prosent i 2019, ifølge Finn.no sin årlige jobbrapport.

Sysselsettingen i maritim næring er altså på ny i vekst. For fem år siden førte oljekrisen til at flere bedrifter måtte både permittere og si opp ansatte og mange offshoreskip gikk i opplag. Nå ser det omsider bedre ut for flere av rederiene, verftene og utstyrsprodusentene. Kontrakter signeres, næringen søker etter flere ansatte, skip tas ut av opplag og optimismen er på vei tilbake.


To unge sunnmøringer blir rollemodeller:

Utpekt til maritime ambassadører

Jeanett fra Ålesund og Jan-Rune fra Syvde skal være rollemodeller for å få flere unge til å velge en jobb til sjøs. De er utnevnt til maritime ambassadører av Norges Rederiforbund og Maritimt Forum.


I havnæringene er det nærmere 200 000 ansatte. Halvparten innen fiskeri, havbruk og sjømat og den andre halvparten innen maritim næring. Mange i næringene jobber om bord i båt, men de fleste jobber på land. Havnæringene er mer enn et liv på havet; som i rederiene, på verftene, i produksjonsbedriftene eller på kontor med design, megling og ledelse. Det er stort behov for ingeniører og fagarbeidere.

Ved å satse på havet får ungdommen store utviklingsmuligheter, og vil kunne være med på å løse klimautfordringen. Norge har tatt globalt lederskap i utviklingen av grønn teknologi for en bærekraftig maritim næring. Nå trenger vi ungdom til å bygge, utvikle og seile fremtidens miljøvennlige skip.

Det er mulig å sikte seg inn mot maritim næring gjennom å gå studiespesialisering på videregående, og ta maritime fag, ingeniørfag, økonomi eller juss på høyskole og universitet. Hvis du liker mer praktiske fag, kan du sikte deg inn mot yrkesfag hvor det er et udekket behov for kompetanse.


Kronikk:

«Regjeringen fører en aktiv og offensiv maritim politikk»

Jeg vil takke Maritimt Forum for velkomsten i kronikken 5. februar og er glad for at næringen har forventninger til veien videre.


Om du ønsker en karriere til sjøs er det gode muligheter. Rederiene skriker i år etter lærlinger, og opplæringskontorene estimerer at næringen vil mangle ca. 100 lærlinger. For få har søkt på maritime fag på videregående de siste årene, slik at det nå er mangel på kandidater.

Uansett om du velger yrkesfag eller studiespesialiserende, ønsker å jobbe på land eller til sjøs, anbefaler vi ungdom, rådgivere, foreldre og besteforeldre å gå inn på www.maritimkarriere.no for å sjekke yrkes- og utdanningsmulighetene innen maritim næring.

Frem til det store valget skal gjøres 1. mars har vi en klar oppfordring til ungdommen: Sats på havet!


Kronikk:

«Hva vi forventer av den nye næringsministeren»

Maritimt Forum ønsker Iselin Nybø (V) velkommen som vår nye næringsminister. -------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!