Leserinnlegg:

«Vi kan ikke gamble med Runde»

MDG: Carl Johansen, gruppeleder for MDG på fylkestinget. 

Meninger

Havvindkraftverket Havsul 1 har søkt om forlenget frist for oppstart. Opprinnelig frist var 1. 1. 2020. NVE tar etter det MDG erfarer sikte på å konkludere i løpet av kort tid.

Vi mener det er knyttet altfor stor usikkerhet til hvordan et slikt anlegg vil påvirke sjøfugl generelt, og fuglefjellet på Runde spesielt. Før slik dokumentasjon er på plass, kan ikke NVE la Havsul 1 starte opp.Konsesjon for vindkraftverket ble gitt så langt tilbake som i 2008, ett år før naturmangfoldsloven trådte i kraft, og baserte seg på data fra 1998. NVE omtaler selv virkningen på sjøfugl som «usikker». Likevel har prosjektet allerede fått utsatt frist for oppstart én gang. Dette er ikke god forvaltning.

Fuglefjellet på Runde representerer umistelige naturverdier, som allerede er under stort press. Ikke minst gjelder dette den truede lundefuglen. Vi kan ikke gamble med Runde, slik vi heller ikke kan gamble med klimaet.


Kamp mot vindmøller

Aksjonerte for fuglefjellet på Runde

Rundt 40 aksjonister samlet seg foran Stortinget til kamp mot vindkraftanlegget Havsul 1 og for fuglefjellet på Runde.


MDG er positive til havvind, som kan skape mange nye arbeidsplasser i Norge. Forutsetningen er at tilstrekkelig dokumentasjon er på plass, for å unngå skadelige naturinngrep. Det er åpenbart ikke tilfellet her.

NVE må derfor sette ned foten, og si nei til å utsette fristen.


Framleis uavklart for Havsul I

NVE varslar om at det ikkje vil bli gitt forlenga frist utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land.