Leserinnlegg:

«Prester er ikke offentlige ansatte»

Befolkningens tilknytning til religion er i endring. Derfor mener vi i Human-Etisk Forbund at det er feil at prester går med dødsbudskap til innbyggerne i vår kommune.

  Foto: Gorm Kallestad

Det er ikke lenger en selvfølge at den avdøde og de pårørende er lutherske kristne statskirkemedlemmer.

Øystein Åmodt
Meninger

I hele Norge er det politiet som har den formelle oppgaven med å gå med dødsbudskap til etterlatte. I Møre og Romsdal politidistrikt har politiet valgt å gi denne oppgaven videre til (representanter fra) Den norske kirke.

Da Aftenposten i 2018 undersøkte dette, oppga alle landets 12 politidistrikt «at de ønsker å bruke prester så mye som mulig». Det er problematisk. Tiden da prester ble sett på som offentlige tjenestemenn bør være historie. De er ansatte i en organisasjon hvis oppgave er å betjene sine egne medlemmer.Hvis vi skal ha et livssynsåpent samfunn må det offentlige være seg sitt ansvar bevisst og handle livssynsnøytralt. Et livssynsåpent samfunn forutsetter en livssynsnøytral stat. Å skape mest mulig likeverd og likestilling for alle innbyggere, må være høyeste prioritet. Ved å sette prester til å utføre offentlige oppgaver, henger vi igjen i fortiden; tilpasning til den historiske majoriteten. Større livssynsmiks blant innbyggerne i vår kommune

I dag er Den norske kirke et trossamfunn blant mange tros- og livssynssamfunn som nordmenn tilhører, og vi ser i statistikkene at størst vekst finner vi i gruppen som ikke er medlem i noe tros- eller livssynssamfunn.


Humanistprisen til afghansk ateist

Humanistprisen 2019 er tildelt afghanske Josef Moradi (24), som flyktet til Norge etter å ha blitt ateist.


Det er ikke lenger en selvfølge at den avdøde og de pårørende er lutherske kristne statskirkemedlemmer. Når politiet velger å «outsource» en av fellesskapets mest alvorlige oppgaver til ett av mange trossamfunn, er det nok et eksempel på at stat, kommuner og Den norske kirke ennå ikke har fullbyrdet skilsmissen de egentlig inngikk i 2012. Staten bør ikke velge en bestemt religion på vegne av sine innbyggere. Ikke et ressursspørsmål

Politi eller helsepersonell er eksempler på offentlige tjenestemenn som bør stå for slike alvorlige beskjeder. Slik oppfylles ett av premissene for et livssynsåpent samfunn, med en livssynsnøytral stat.

Det er blitt pekt på at det vil være mer ressurskrevende å la helsepersonell eller politi gjøre denne oppgaven. Gitt at prestene mottar ekstra lønn for disse oppdragene, er argumentet vanskelig å godta.

Pengene staten bruker på å betale prestene for å gå med dødsbudskap burde helst brukes på å øke politiets bemanning og kompetanse til å utføre denne oppgaven.


Ropstad kritisk til utredning av aktiv dødshjelp

Human-Etisk Forbund ønsker politisk utredning av aktiv dødshjelp, men KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier at det er uaktuelt.Lone er Norges første studenthumanist

Lone Ellingvåg Knutsen er den første studenthumanisten i landet ved Høgskulen i Volda.


Vi vil uansett understreke at prinsippet om likebehandling bør prioriteres foran en eventuell og hypotetisk ressursbesparelse. Vi vil oppfordre politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt å revurdere ordningen sånn som den er nå.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!