Leserinnlegg:

«Fare for nedleggelse av skoler i Giske kommune»

Skole: Godøy og Giske i bakgrunnen.  Foto: June R. Johansen

Skolen er også en vesentlig faktor for småbarnsfamilier som vil etablere seg

Staale Brungot, Godøy
Meninger

Giske kommune sin økonomiske situasjon er vanskelig. Hvorfor kommunen har kommet opp i denne situasjonen skal jeg ikke komme inn på her, det er en annen diskusjon, men det som er tragisk er kommunepolitikernes fullstendige meningsløse forsøk på komme ut av denne situasjonen ved å rasere kommunale tilbud på øyene.

Med dette kommer kommunens vanlige forslag til løsninger, legge ned skoler, det vil si legge alle kommunale tjenester utenom Valderøy som er hellig, kan ikke røres. Her skal det brukes penger, ny skole, gangveier, sykehjem har blitt bygget osv. Kan det være en overvekt av kommunepolitikere fra Valderøy her som styrer denne sentraliseringen inn til «sin øy»?

Nå er det nedleggelse av skole som er i fokus. Det å ta et valg om å legge ned skoler er svært dramatisk for de lokalsamfunnene som her berøres.


Enormt engasjement på folkemøte måndag kveld:

Tre parti fredar Giske skule

Folkemøte med enorm frammøte:


Skolen er en av de aller viktigste fundamentene i et samfunn. Det er en viktig faktor for at småbarnsfamilier skal kunne etablere seg i en bygd eller på en øy som øyene i Giske kommune består av. Skal vi få et fremtidsrettet utviklende samfunn så må skoletilbudet finnes. Dette vil igjen på sikt føre til øket bosetting og dermed økt skatteinngang til kommunen.

Dette må kommunepolitikerne ta innover seg. Ansvaret for å drive kommunen til det beste for dens innbyggere har blitt overført fra folket til politikerne gjennom kommunevalget. Dette gjelder for alle 4 øyene i kommunen. Denne saken er altfor viktig til å ta forhastede beslutninger på.

Det er klart at det er utfordrende med kommunale tjenester når kommunene består av fire øyer, men det er også derfor helt vesentlig for de fire øyene sin utvikling videre at det finnes kommunale tjenester som dekker øyfolket sitt behov og krav. Vi skal ikke ha en fremtidig kommune der alle tjenester kun er å finne på Valderøya.

Jeg stiller spørsmål vedrørende hva kommunen ville spare på å legge ned skolen på Godøya. Når man ser på elevtallene så er det fordelt slik:

  • Valderøy: Nåværende totalt elevtall 697. Maksimum kapasitet 850. Ledig kapasitet 153.
  • Godøy Nåværende totalt elevtall 133. Maximum kapasitet 196. Ledig kapasitet 63.
  • Alnes skole har 60 elever, ledig kapasitet ikke oppgitt.
  • Giske Skole Nåværende totalt elevtall 82. Maksimal kapasitet 192. Ledig kapasitet 114.
  • Vigra skole Nåværende totalt elevtall 205. Maksimal kapasitet 143. Ledig kapasitet 0.

(Kilde; Sunnmørsposten mandag 24. Februar)

Dette betyr at ved flytting av elever fra Godøy, Alnes og Giske alene til Valderøy skole vil det der være en manko på 122 elevplasser. Det vil igjen si at det kreves store kostnader for å bygge ut skolen på Valderøy. Dette er fullstendig meningsløst når man da har ledig kapasitet på eksisterende skoler.

Dette vil være situasjonen før en eventuell befolkningsøkning i kommunen. Da vil dette bli et enda verre regnestykke.


Fleire vurderer å flytte frå Giske dersom skulen blir lagt ned:

– Turen over brua er uaktuell


Så har vi det som politikeren ikke vil se, og det er den effekten en nedleggelse av skolen vil ha for et lite lokalsamfunn som Godøya. Det er noen «grunnstener» som må være på plass for at et samfunn skal kunne utvikle seg selv. Det aller viktigste er faktisk skolen. Her dannes lokal tilhørighet, nettverk, fritidsinteresser og sport, trygghet og ikke minst læring i et godt og trygt skolemiljø som en storskole aldri klarer å levere på samme måte.

Skolen er også en vesentlig faktor for småbarnsfamilier som vil etablere seg. Dette er særlig viktig i en kommune som består av 4 øyer.

Jeg håper de politikerne som griper til dette drastiske skrittet å foreslå nedleggelse av skolen besinner seg og forsøker å tenke helhet. De er valgt inn av folket og har en forpliktelse til å høre på folket. Også de som ikke kun bor på Valderøy.


Professor om skuledebatten i Giske:

– Rolla til skulane i lokalsamfunnet er ikkje relevant

Professor om skuledebatten i Giske: