Leserinnlegg:

«Se på skoletilbudet på nytt»

Skolekutt: Fra fylkestinget i desember 2019. Høyre diskuterer skoleøkonomi.  Foto: Staale Wattø

Meninger

I budsjettet for 2020 ble flere studietilbud tatt bort for å spare penger. Næringslivsaktører i Møre og Romsdal var nærmest i sjokk over at Fylkestinget på budsjettmøte i desember la ned YSK (Yrkes- og studieforberedende kompetanse) i Ulstein, Fræna og Kristiansund. Mange har også reagert på at IB (International Baccalaureate) ved Spjelkavik vgs. skal legges ned til høsten.


Reagerer på "plutselig" overskudd i fylkeskommunen:

Krever nedlagte skoletilbud tilbake: – Tilliten er tynnslitt

Leder Pål Aarsæther Norsk Lektorlag Møre og Romsdal sier han ble overrasket da nyheten om overskudd på 300 millioner i Møre og Romsdal fylkeskommune kom. Nå krever han at administrasjonen og politikere reverserer vedtak om nedlegging av skuletilbud.


I fylkeskommunens egne overordnede mål heter det at videregående opplæring skal «...understøtte regionen sitt behov for kompetanse og arbeidskraft innenfor en bærekraftig økonomi». I lys av målsettingen, og næringslivets behov, er det ubegripelig at fylket kutter innen fagområder som næringslivet har stort behov for.

Det private næringslivet i Møre og Romsdal er helt sentralt for å skape sysselsetting, verdiskapning og skatteinntekter til det offentlige. Det bør være en prioritert oppgave for fylkeskommunen å sørge for at det legges til rette for videre vekst og utvikling av næringslivet. Å gjennomføre de foreslåtte kuttene i utdanningstilbudet vil føre oss motsatt vei.

Industribedriftene i Møre og Romsdal opererer i et svært konkurranseutsatt marked. Tilgang til arbeidskraft med rett kompetanse og rekruttering av ny arbeidskraft er avgjørende for å kunne sikre arbeidsplasser og videreutvikle virksomhetene.


Rekordoverskudd for fylket:

Mens fakkeltogene gikk strømmet pengene inn i fylkeskassa

Mens fakkeltogene mot økte ferjepriser og kutt i de videregående skolene marsjerte gjennom Storgata i Molde strømmet pengene inn i fylkeskassa. Fjoråret ble ett av de beste for fylkeskommunene på lang tid.


Derfor ber vi om at fylkespolitikerne gjør en ny vurdering av tilbudet i den videregående skolen i fylket og sikrer at både YSK og IB gjenopprettes for skoleåret 2021/22.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!