Leserinnlegg:

«Å sluke politiske kameler»

Er du klar over at Ålesunds ordfører Eva Vinje Aurdal har vært med på å vedta at den videregående skolen i sentrum av byen skal nedlegges?

Sentrumsskole: Varsku: Hans Kjetil Knutsen roper varsku om at skoletilbuda på Volsdalsberga og Latinskolen kan forsvinne.   Foto: Staale Wattø

Ifølge Språkrådet brukes kamelsluking mest i politikken. Det betyr at man går med på noe man misliker, for å få innflytelse eller holde på makta.

Hans Kjetil Knutsen
Meninger

I fylkestinget rett før jul ble følgende bestemt av flertallet, sitat:

«Fylkestinget vedtek at det blir sett i gang ein prosess med sikte på ei administrativ samanslåing av Ålesund vgs. og Fagerlia vgs. ST-tilbodet skal tilpassast slik at ein får nytta ledig kapasitet ved Spjelkavik vgs., og etter kvart ta ut av bruk skolelokala ved Volsdalsberga og Latinskolen.»

ST-tilbodet betyr tilbudet innen studiespesialisering. Og « … ta ut av bruk …» betyr selvsagt at skoletilbudene på Volsdalsberga og Latinskolen skal nedlegges.Ålesunds ordfører var slett ikke aleine om å stemme for dette sterkt beklagelige forslaget. Fra kommunestyret i Ålesund var det også mange andre politikere som også synes dette var riktig.

Siv Ulla, Arbeiderpartiet, Randi Walderhaug Frisvoll, Kristelig Folkeparti, Joachim Skaar, Miljøpartiet De Grønne, Marit Krogsæter, Senterpartiet og Anders Lindbeck fra SV stemte alle for denne nedlegginga.

Og dermed er det nok mye som tyder på at også en vesentlig brikke på Sørsida plutselig er borte vekk. Denne nye sentrumsskolen som skulle være starten på en særdeles spennende utbygging av bysentrum, og som ordføreren gjentatte ganger – og jeg tror på hennes engasjement – har snakket om med store bokstaver og glød i øynene.

En annen brikke, som peker i samme negative retning, var nedlegging av studieretninga for Medier og kommunikasjon ved Ålesund videregående skole. Eller flytting til Volda, som noen heller ønsker å si.

Alt dette skjer når man har vedtatt, og flertallet videre – vel og merke verbalt holder fast ved – at skolestrukturen ikke skal endres! Men dette spiller kanskje ikke noen rolle hverken for Arbeiderpartiet eller SV ettersom familier som har økonomi til det, kan sende sine unge, håpefulle til et lignende studietilbud hos det private Akademiet…


Legger ned over 100 elevplasser ved Ålesund vgs – slik protesterer elevene:

– De skal egentlig legge ned skolen vår. Det er ikke greit!


Møre og Romsdal fylkeskommune gikk i fjor med 313 millioner i overskudd – langt mer enn ventet og opplyst fra administrasjonen. Nå kommer diskusjonen om man kan og bør bruke dette eller deler av det til å «tette hullene» etter fjorårets hasardiøse budsjettvedtak.

Ferje-prisene vil forhåpentligvis ikke øke fullt så mye som fryktet, men mer enn nok likevel. Og kanskje det blir noen «drypp» til den videregående skolen. Men nok til å berge sentrumsskolen i Ålesund, med stor betydning for elever også fra Giske og Sula, tror jeg dessverre ikke på. I hvert fall ikke hvis så mange sitter så rolig i stolene også i fortsettelsen.

Ifølge Språkrådet brukes kamelsluking mest i politikken. Det betyr at man går med på noe man misliker, for å få innflytelse eller holde på makta. Søker man den bibelske forklaringen, er ordene mye hardere ….

For å synliggjøre dette ovenfor publikum og velgere, trenger man en presse som med kritisk blikk følger opp om politikerne gjør og stemmer i tråd med det de tidligere har sagt og lovet. Men i dette tilfellet har jeg ikke sett eller hørt, hverken på papir, på nettet eller i etermedia, at dette vedtaket i Fylkestinget er fulgt opp.

På samme måten som de som gjerne markedsfører seg som det såkalte «skolepartiet» SV har sluppet unna at de i samme budsjettbehandlinga for fylkeskommunen før jul var med på å høvle radikalt ned tilbudene til ungdommen som skal starte på de videregående skolene i Møre og Romsdal.

Og nok en parallell: Miljøpartiet De Grønne lovet under valgkampen for et halvår siden at de skulle jobbe iherdig for en bedre og billigere kollektivtrafikk. Men når det kom til avstemminga, stemte de samlet for et dårligere og dyrere tilbud! Snakk om å snu tingene på hodet!

Det skal bli spennende å følge lokalpolitikken de kommende årene. Konstellasjonen Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og SV, sitter med styringa både i Ålesund kommune og i fylket.

Her blir det trolig mye kamelsluking framover! Og måtte pressen formidle dette – på en bedre måte …


Vil bygge sørsideskolen sjøl

Når fylket setter ny skole på sørsida på vent, tar Ålesund kommune jobben som byggherre.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!