Sunnmørsposten mener:

«Solberg settes på sin største prøve»

Finansminister Jan Tore Sanner (H, t.v.) og statsminister Erna Solberg (H) møtte tirsdag pressen i forbindelse med at utbruddet av koronasmitte nå også får økonomiske konsekvenser. 

Meninger

Tallet på koronasmittede øker, oljeprisen, børsen og kroneverdien stuper. Er grepene fra regjeringen sterke nok og kommer de tidsnok? Tirsdag forsøkte både statsministeren, helseminister og finansministeren gi et svar på utfordringene som tårner seg opp. – Vi står i en alvorlig situasjon, var det samstemte budskapet fra Solberg, Høie og Sanner.


Regjeringen ruster seg mot koronakonkurser

Regjeringen fyrer av en tretrinnsrakett med tiltak for å demme opp for koronakrisen. Endring av permitteringsreglene er ett av tiltakene.


Erna Solberg settes nå på sin største prøve som statsminister. Hvordan hun og regjeringen takler denne situasjonen vil komme til å prege hennes ettermæle. Om tiltakene ble satt i verk tidsnok får vi første svar på når dette er over. Tirsdag markerte Solberg handlekraft. Både helseminister Bent Høies redegjørelse i Stortinget om smittesituasjonen, og pressekonferansen til finansminister Jan Tore Sanner og Erna Solberg ga klart uttrykk for at regjeringen har vilje til å bruke det som er nødvendig av både penger og personell for at vi skal komme helskinnet gjennom denne tøffe perioden.

Allerede fredag kommer de første kortsiktige tiltakene i form av at staten tar det meste av regningen i det øyeblikket en bedrift må permittere sine ansatte. De innføre også en betydelig skattelette i form av at underskudd i år kan avstemmes mot overskudd tidligere år. I tillegg kan bedrifter som ønsker få utsatt fristen for å betale formuesskatt.


Forsvarsministeren i koronakarantene

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avlyser besøk og møter i nærmeste fremtid fordi han kan ha vært eksponert for koronavirus.


Deretter er en forberedt på nye tiltak i det som omtales som en fase to, og til slutt en generell økning av pengebruken over statsbudsjettet for å holde aktiviteten i økonomien i gang som en fase tre.

Slik det nå ser ut er det grunn til å tro at alle disse tre fasene vil slå inn. Hva dette vil koste vil så langt ikke Sanner si noe om, men han understreker at tiltakene skal være midlertidige og at de altså skal reverseres når situasjonen bedre seg. Når det skjer er det ingen som kan si sikkert i dag. OECD regner med et fall i verdensøkonomien i år og at det så gradvis henter seg inn igjen neste år.


SAS ber ansatte om å redusere lønna med 20 prosent

SAS ber de ansatte om å redusere lønna med 20 prosent. Det kommer fram i en intern epost i selskapet, melder Dagens Næringsliv.


Dermed er det ingen tvil om at dette vil koste staten mye penger, akkurat det har vi ganske mye av. De første tiltakene for å avhjelpe situasjonene mange bedrifter vil komme i, virker målretta og fornuftige. Men det vil langt fra være nok. Slår scenarioet for smitteutbredelse som helsemyndigheten legger til grunn til, vil det få store konsekvenser for arbeidsplasser og bedrifter.

Erna Solberg og regjeringen vil bli målt på at de lykkes med å ta vare på folks helse og samtidig forhindre at lønnsomme bedrifter går over ende som følge av et smittsomt virus. Det er ingen liten oppgave.