Leserinnlegg:

«Vannledninga i Brusdalselva»

Forurenset: Vannledinga til Brødr. Sunde o Brusdalselva må fjernes, Bjørn Aarø mener at forurensinga av elva er et større problem.   Foto: Staale Wattø

Meninger

Sunnmørsposten hadde fredag 6/3 en sak om vannledningen til Brødr. Sunde i Brusdalselva. Ålesund kommune, Møre og Romsdals fylkeskommune og diverse andre hevder at slangen er til ulempe for elvemusling og ørret.

Faktum er at det er et mye større problem for ørret og elvemusling i nedre del av Brusdalselva enn denne vannledningen til Brødr. Sunde.

Nedre del av Brusdalselva og Lillevatnet har i flere tiår vært utsatt for forurensning, og det vil være meget overraskende om der finnes levende elvemuslinger der.

Om der finnes levende muslinger i elva idag, må den være svært motstandsdyktig mot forurensning.

Brusdalseelva hadde en stor og fin sideelv som var gyteelv for ørret, og hvor der også var elvemuslinger. Denne elva ble litt etter litt gjenfylt med sterkt forurensa masse. Idag er her bare en liten forurensa bekk tilbake. Derfor ingen ørret som får gyte i elva idag, og dermed mindre yngel.

Denne sideelva har vært utsatt for kraftig forurensning de siste åra. Der har vært graving og omlegging av elv, og der har ikke vært oppretta slamfangst. Derfor har nedre del av Brusdalselva og utløpet til Lillevatnet vært brunt på grunn av myr- og sementvann.

Brusdalselva og Lillevatnet vil faktisk aldri bli fritt for forurensning så lenge det sterkt forurensa området og deponiet Belsen er der.

Der foreligger nå også forslag i tiltaksplan for hall til Møre og Romsdals fylkeskommune. Ved utgraving av tomta til denne hallen må det pumpes store mengder myrvann til Lillevatnet. Om Ålesund kommune godtar dette, tar de overhodet ikke hensyn til rødlista elvemusling og fisk, samt naturmangfoldet i Brusdalsvassdraget forøvrig. I den senere tid har det også blitt betraktelig mindre mengder fisk i Lillevatnet.

Den fisken som måtte finnes nå, er ikke spiselig på grunn av forurensning. Problemet med vannledningen til Brødr. Sunde virker liten i forhold til all forurensning for øvrig.

Bjørn Aarø
Spjelkavik

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no