Lesarinnlegg:

«Kommunane må få utvida råderett»

Kvamsfjellet: Det er ikkje alle som har hytter i store hyttefelt som dette på Kvamsfjellet i Gudbrandsdalen. Rondane i bakgrunnen.  Foto: Paul Kleiven

Hyttene ligg nært der brukarane bur. I slike høve har ikkje regjeringa lovheimel til til å nekte bruk

Kari Fjørtoft
Meninger

Kommunane bør få vidare juridisk råderett, t t.d over hyttebruken i sitt område.

For å sei innleiingsvis det som eg har sagt og skrive før: Eg er ikkje imot regjeringa sine karantene-ordningar og påbod om å halde 1-2 meter avstand m.m. Tvert om, mange av desse tiltaka kom for seint

Men eksempelvis regjeringa sitt hytteforbod, rammar for breitt. Det finst fleire kommunar som ikkje har store hyttefelt langt frå der folk bur. Hyttene ligg nært der brukarane bur. I slike høve har ikkje regjeringa lovheimel til til å nekte bruk. Dette sa eks-justisminister Kalmyr på TV, no i dag tidleg. Dette fell ikkje inn under argumentet om å ikkje overbelaste ei framand, lita kommune.


Vil bu i telt ved sida av hytta - får nei

Ørsta kommune har fått fleire søknader frå folk med hytter og fritidsbustader som ynskjer å kunne bruke desse. Svaret er nei.


På fleire område tenkjer regjeringa for breitt, dette påfører landet menneskelege og økonomiske kostnader som slett ikkje er naudsynte. Arbeidsplassar blir nedstengt, utan rasjonelle smittevern-grunnar, også i Oslo.

På øya her eg bur, er framleis vegarbeid i gang. 60 arbeidarar bur i brakkeleir, ingen er til no smitta. Men dei har innført smittevern-tiltak og reglar.. Slike tiltak og slikt utstyr er langt viktigare enn statistikk og matematiske modellar for å telje friske og sjuke, og intervju i media i det vide og det breie.

Regjeringa og folket må bevege seg bort frå byråkratisk tenking og underhaldning, viss landet skal komme heilskinna gjennom dette.


Hytteforbudet fortsetter til over påske

Forbudet mot å reise på hytta blir videreført fram til 13. april, altså blir det ingen hyttepåske i Norge i 2020. Hyttekommunene støtter tiltaket.


Å stole blindt på dei styrande kan føre landet ut i uføre, og er vel heller ikkje i tråd med norske verdiar. Folk og lokale leiarar må få delegert tillit til å vurdere sjølve, viss vi både skal bli friske og ha pengar og arbeidsplassar att, når dette er over.


Mange har spurt om å få dra på hytta

Store hyttekommunar som Sykkylven, Fjord og Stranda har fått mange førespurnader frå folk som ønsker å overnatte på hytta si. Ingen får lov.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger