Kronikk:

«Trepartssamarbeidet viktig i denne krisa»

I disse dager er det mange arbeidstakere som føler utrygghet for jobb og inntekt. Flere bedriftseiere og ansatte frykter at smittesituasjonen vil ramme deres bedrift.

Holde hjula i gang: Vi er nødt til å holde hjula i gang så godt vi kan, og særlig i samfunnskritiske sektorer som helsevesenet, matforsyning,barnevernet, Forsvaret, Politiet og kraftforsyningen. LO og NHO ønsker å gjøre sitt til at det kan skje, samtidig som at de vil ha treffsikre tiltak fra myndighetene som sørger for å dempe konsekvensene av krisa for både eiere og ansatte i bedriftene. Illustrasjonsfoto 

Ansatte i norske virksomheter er omstillingsdyktige og omstillingsviktige, ikke minst i en krise. Vi er klare til å brette opp ermene.

Espen Remme og Kari Hoset Ansnes
Meninger

LO og NHO har vært tydelige på at vi er i samme båt i denne krisen. Nå er det tid for å dra nytte av den norske modellen.

Spredningen av koronaviruset setter det norske samfunnet på en stor prøve. Det vil kreve det beste av oss alle for å komme ut i den andre enden med færrest mulig sykdomstilfeller.

Da vil vi være avhengig av at samfunnshjulene holdes i gang. Helsevesenet må yte sitt beste, men også innen transport, renovasjon, matforsyning og andre sektorer vil vi være avhengig av å opprettholde aktivitet. Regjeringen har pekt ut 15 sektorer som særlig viktige.


NHO: Arbeidsledigheten på det høyeste nivået siden 30-tallet

291.000 personer er nå arbeidsledige i Norge. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken og er de høyeste tallene siden 1930-tallet, ifølge NHO.


En konkurs kan ødelegge livsverket til en bedriftseier og sette de ansatte i en håpløs økonomisk situasjon. Dette må vi samarbeide om å forhindre. Derfor er LO og NHO samstemte i at myndighetene må lette byrden for bedriftene, blant annet ved å forkorte arbeidsgiverperioden ved permitteringer, samtidig som den økonomiske belastningen av dette ikke legges på arbeidstakerne.

LO og NHO vil fortsatt være på tilbudssiden overfor regjeringen og myndighetene ellers. Vi vil bidra til gode løsninger for norsk økonomi, norske arbeidstakere og virksomheter.

I den enkelte virksomhet vil partssamarbeidet være den viktigste nøkkelen til en god krisehåndtering.

Arbeidsgiver og tillitsvalgte kan sammen finne gode løsninger. Både for å sikre at bedriften overlever og med tanke på å finne fleksible løsninger som opprettholder aktiviteten, samtidig som smittespredningen begrenses.


Møre og Romsdal

Nær 10.000 permittert siste ukene

Siden 9. mars har Nav mottatt 9.752 søknader om dagpenger under permittering i Møre og Romsdal.


Ansatte i norske virksomheter er omstillingsdyktige og omstillingsviktige, ikke minst i en krise. Vi er klare til å brette opp ermene. Prosessen blir mye enklere med godt partssamarbeid og tydelig kommunikasjon.

Samtidig ser vi at det finnes et svært viktig nivå mellom det nasjonale nivået og bedriftene. LO, NHO og regionale styresmakter har gode tradisjoner for samarbeid, både om næringsutvikling, videregående utdanning og andre viktige samfunnsoppgaver.

I flere fylker er det nå opprettet tett kontakt mellom myndighetene og arbeidslivets parter, slik at man raskt kan avklare og finne løsninger på de utfordringene som oppstår. Slik holder vi hjulene i gang, samtidig som vi sikrer bedriftenes liv også etter koronakrisen.

17. mars ble fylkespartnerskapet i Møre og Romsdal aktivert. Det består av NHO, LO, Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet, NAV, KS, Fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune. Sammen skal vi sikre at det viktige arbeidet med å samordne treffsikre tiltak kommer raskt i gang.

Nordmenn deltar nå i en stor solidaritetsdugnad. Mange som blir smittet av koronaviruset bare vil få milde symptomer, men vi vet også at noen av oss ikke vil tåle å bli smittet. Derfor løfter vi i flokk. Men denne solidaritetshandlingen har også en kostnad:

Tapte inntekter for bedrifter, frilansere, sjølstendig næringsdrivende og for arbeidstakere som blir permittert lenge. Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å begrense kostnadene for den enkelte, og for å dele regningen på flest mulig.

Vi er nødt til å holde hjulene i gang – og det kan myndighetene og arbeidslivets parter samarbeide om.LO og NHO i permitteringskrangel

Partene i arbeidslivet krangler om hvor lenge bedrifter må lønne ansatte som permitteres.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!