Leserinnlegg:

«Bygg krabbefeltet på Ørskogsfjellet nå!»

Etter at arbeidet med Nordøyvegen ble startet opp, har det vært veldig få nye prosjekter for de lokale entreprenørene i vårt fylke.

Å få på plass dette krabbefeltet er en god start som vil komme alle trafikanter til gode

Tormod Hegvik
Meninger

Vi har flere mellomstore anleggsentreprenører som gjennom tidene har utført mange viktige arbeider på samferdselssiden.

De kan selvsagt ikke måle seg med de store som Skanska, Veidekke osv. men er likevel viktige aktører på samferdselsfronten, og sysselsetter mange mennesker lokalt. Ifølge flere av de lokale entreprenørene har det nærmest vært kontraktstørke det siste året, og at Statens vegvesen nå er i ferd med å flytte en god del av staben over til fylket gjør ikke saken noe bedre.

Det er ikke tilgang på arbeid som er utfordringen, for her ligger mange nye prosjekter og venter. I vårt fylke der ferjefri E39 skal fullføres, er det flere parseller som er klar for oppstart når man ser på strekningene mellom fjordkryssingene. Flere av disse er mellomstore prosjekter som lokale entreprenører med fordel kunne utført. De vil ikke belaste fylkesøkonomien, for det er staten som skal finansiere E39.


Ny transportplan:

Frykter fylket ender opp ribbet for vegprosjekt

Leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp), frykter Møre og Romsdal står tilbake ribbet for nye vegprosjekt dersom vegvesenets kost-nytteberegninger avgjør hva som skal bygges.


Det har vært flere lokale initiativ for å komme i gang med dette viktige arbeidet. Senest i oktober 2019 hadde en gruppe på 23 næringslivstopper på Sunnmøre representert ved Hans-Peter Kaaresen og Arnfinn Larsen et opprop for å sette fokus på eksportveien som er en del av E39. Nylig kom et nytt initiativ, der tidligere varaordfører i Ørskog kommune står frem i avisa og ber veimyndighetene starte opp og gi gass!

En viktig parsell her er det mye omtalte krabbefeltet på Ørskogsfjellet. Krabbefeltet på sørsiden av fjellet er allerede ferdig regulert og er på ca. 1,6 km, og kunne vært et passelig prosjekt å starte med. Det er allerede blitt satt av kr 25 mill. ved tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale. Tror komplett krabbefelt på begge sider er kalkulert til kr 140 mill. Da må vel den parsellen som ligger på sydsiden kanskje koste rundt kr 70 mill.? dersom man bruker enkel matematikk.


Lesarinnlegg:

«E39/E136 Dragsund–Ørskogfjellet»

Alle gode og fornuftige krefter må no stå saman om ei av dei store oppgåvene innan samferdsel i vårt distrikt. 


Å få på plass dette krabbefeltet er en god start som vil komme alle trafikanter til gode og bidra sterkt til å redusere trafikkrisikoen på denne parsellen der man jevnlig har mange stygge forbikjøringer. Dette er også en god miljøinvestering og kan være med å forbedre forutsigbarheten også for dem som reiser denne strekningen ofte.

I disse koronatider der mesteparten av landet holder på å stoppe opp, kan dette bli kjært tiltrengt arbeid for et anleggsfirma som sliter med sysselsettingen.

Dette har heller ingenting med aksekampen å gjøre, da dette arbeidet skal gjennomføres enten det blir Møreaksen eller Romsdalsaksen!

Nå må Statens vegvesen gjøre ferdig anbudsdokumentene slik at våre lokale politikere kan trykke på nede på tinget for å få på plass de siste kronene som gjenstår for å gjennomføre denne viktige jobben. Hva venter vi på?


Nye Veier sier nei til Romsdalsaksen

Statens vegvesen vil utsette Møreaksen til etter 2028

Staten vegvesen foreslår i et høringsbrev til Samferdselsdepartementet at alle fjordkrysninger langs E39 i Møre og Romsdal først kommer etter 2028.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!