Leserinnlegg:

«Hytteforbud i Norge»

Illustrasjonsfoto: Hytte på fjellet.  Foto: Terje Engås

Myndighetene må komme med en troverdig og forståelig grunn til at folk ikke får lov å dra på hyttene sine.

Grethe Sunde
Meninger

De fleste som har hytter i dette landet, – og det er mange, er ansvarlige fornuftige mennesker som ikke ønsker å utsette andre for noe som helst.

Aller minst det lokale helsevesen som de aller fleste har stor respekt for. De innretter seg etter lover og regler, begrunnet i forståelig fornuft.

Nå har Norge innført forbud om å bruke egen hytte på grunn av CV-19 virus:

*Hytta kan brukes på dag tid, men ikke til overnatting.

*Friluftsliv er lov.Det må bety at faren for å overbelaste lokalt helsevesen er størst om natten. Ettersom de fleste uhell skjer i forbindelse med friluftsliv, så er forbudet ulogisk, og uforståelig.

*I Norge ligger de aller fleste hytter med god avstand til hverandre. Noen få steder er det bysamfunns lignende tilstander. Og noen steder ligger hyttene langt inne på fjellviddene. Om noen blir syk på hytta, er den første tanken å komme seg hjem.

* Mange i Norge har en reisetid på mer enn 3 timer til sitt lokale sykehus. Folk må selv kunne vurdere om det er forsvarlig avstand fra hytte til hjemsted.

* Øyeblikkelig hjelp er ikke annerledes i år, enn tidligere år.


Vil bu i telt ved sida av hytta - får nei

Ørsta kommune har fått fleire søknader frå folk med hytter og fritidsbustader som ynskjer å kunne bruke desse. Svaret er nei.


Hva vet vi om denne CV-19:

1) Barn og unge er ikke smittebærere

2) Middelaldrene friske sunne folk, får en influensa lignende reaksjon, som vi har hvert år.

3) For eldre, syke og svake, kan dette viruset være farlig, akkurat slik som influensaviruset er hvert år.

4) For personer med lavt immunforsvar, eller andre sykdommer, kan CV-19 være farlig, akkurat slik som influensa viruset er hvert år.

Disse punktene kan oppsummeres slik:

Punkt 1) Ingen fare å reise på hytta.

Punkt 2) Ingen fare å reise på hytta.

Punkt 3). Denne gruppen reiser ikke på hytta.

Punkt 4). Denne gruppen er vant til å ta hensyn til sin situasjon, og de rundt dem, er påpasselige.


Hytteforbudet fortsetter til over påske

Forbudet mot å reise på hytta blir videreført fram til 13. april, altså blir det ingen hyttepåske i Norge i 2020. Hyttekommunene støtter tiltaket.


De fleste hyttekommuner har sitt levebrød fra hyttefolket. Det gjelder handel, drivstoff, bruk av ski-fasiliteter, kafeer, restauranter, off. avgifter etc.

Det virker merkelig at noen ordførere ikke ønsker hyttefolket velkommen, om det tas kjente forhåndsregler. Myndighetene må komme med en troverdig og forståelig grunn til at folk ikke får lov å dra på hyttene sine.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!