Leserinnlegg:

«Trafikken over Sula»

Hva vil skje om det hender noe med eller på Vegsundbrua? På hvilken måte kommer vi oss over til andre siden?

Alternativ: Det må snarest bygges et alternativ til Vegsundbrua, mener Ludolf Tranvåg. Arkiv  Foto: Mona Skjong

Meninger

I disse coronatider har trafikken over Sula minket en hel del. Å kjøre til og fra Moa var som om en var mer i harmoni med veistander og trafikk.

Jeg har tidligere nevnt at det på yrkesaktive dager kjører mellom 7000 og 9000 biler gjennom Fiskarstranda. De fleste av disse passerer over Vegsundbrua. Med trafikken over Sunde og Sulesund fergeleier i tillegg kjører 10 - 11000 biler over Vegsundbrua på yrkesaktive dager.

En kan bli skremt av å tenke på at noe kan skje med eller på Vegsundbrua.


Sjekk kor mykje biltrafikken gjekk ned i Skutvika og andre stader under koronakrisa

Over alt på Sunnmøre er det langt færre bilar på vegane samanlikna med før korona-restriksjonane. Det kan vere godt helse-nytt.


Jeg hadde time på Ålesund Sykehus kl 09:00. Jeg kjørte tidlig og tok med avisa da jeg beregnet så god tid at jeg kunne lese den mens jeg ventet. Etter å ha ventet på at fergekøa skulle passere Furneskrysset kom jeg meg inn på RV, da med en hel del biler bak meg. Men trafikken gikk tregt.

På Eidsneset sto en ny fergekø og ventet. Da vi nærmet oss Vegsundbrua ringte jeg sykehuset og sa at jeg muligens ble litt sein. Da er det en tenker; hva vil skje om det hender noe med eller på Vegsundbrua? På hvilken måte kommer vi oss over til andre siden?

Noen skal til sykehus, noen på arbeid eller møte, noen skal rekke buss på Moa eller rekke flyet på Vigra.

Derfor ble jeg svært skuffa da Hans-Petter Kaaresen i Sunnmørsposten 18. mars antydet at jeg ikke får oppleve å kjøre en alternativ vei.

Med den trafikken vi har over Vegsundbua, som eneste mulighet til å komme til Ålesund, må det snarest bygges en alternativ forbindelse.


Bekymringsmelding til DSB

Sårbare på Sula

Med snart 10.000 innbyggere, stor gjennomgangstrafikk, og kun én vegforbindelse over Vegsundbroa, er Sula beredskapsmessig sårbar. Det går frem av en bekymringsmelding fra Bytunnelen AS, ordføreren og brannsjefen i Sula.


Den løsningen som ligger nærmest er å bygge den nye vegen eller Veddemarktunnelen. Videre derfra å bygge Borgundfjordtunnelen eller aller helst ei bru fra Fansholmen til Bogneset. Der er godt fundament på begge plassene.

Dette vil ikke være ei månelanding. Det er rett og slett en nødvendighet, da innbyggerne i Sula, trafikken fra en stor del av fylket vårt og trafikk helt fra Nordfjord benytter disse fergestrekningene for å komme seg til Ålesund. Her er også ei stor bedrift som kjører ut varer til omlandet så det vil merkes om Vegsundbrua blir stengt.

Vi får håpe at samarbeidet mellom Sula, Ålesund, fylkeskommunen og Statens vegvesen går etter planen, og så får vi håpe at det ikke tar lang tid før de lander på månen.

----------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no