Leserinnlegg:

«Renter og inkasso under koronakrisen»

Rødt var alene om å ville pålegge bankene om å sette ned renten. Nå Frank Sve roper ut (i Tidens Krav) om at bankene og renter burde han ta det internt i partiet sitt først.
Meninger

Rødt har fremmet fire forslag som bare fikk vår stemme på Stortinget som kunne hatt stor betydning for økonomien til privatpersoner:

· «Stortinget ber regjeringen sikre at bankene snarest mulig, og i samme størrelsesorden som Norges Banks gjennomførte og eventuelt kommende ekstraordinære nedsettelser av styringsrenta, setter ned rentene på utlån til privatpersoner og bedrifter.»

· «Stortinget ber regjeringen forby utdeling av utbytte og bonus til ledende ansatte for selskaper som mottar lån under garantiordningen for luftfarten.»

· «Stortinget ber regjeringen stille krav om at selskaper som gis statlig lånegaranti eller statlig obligasjonsfinansiering inntil videre ikke skal utbetale utbytter.»

· «pålegge bankene som nå har fått redusert kapitalbufferkrav, om inntil videre ikke å utbetale utbytter».

Ingen av disse vedtakene fikk FrPs støtte. Frank Sves parti kunne ha sørget for at bankene hadde blitt rettslig bundet til å sette ned renten. Sve følger altså opp FrPs vanlig dobbeltkommunikasjon med å løfte en moralsk pekefinger mot bankene.

Rødt jobber også med andre økonomiske virkemidler for at vanlige mennesker skal komme gjennom koronakrisen. To pålegg rettet mot finansnæringen kan også hjelpe i dagens helt ekstraordinære situasjon:

For det første, kan Stortinget suspendere muligheten for inkasso, forsinkelsesrenter og tvangsinndrivelse. Paradokset i dag er at inkassoselskapene vil øke sin fortjeneste i takt med at arbeidsfolk, frilansere og andre, ikke får full lønn eller mister inntekt. Inkasso og tvangsinndrivelse vil også kunne bidra til at flere selskaper går konkurs. Lån vil bli misligholdt som følge av koronavirkemidlene.

Dette er dypt urettferdig siden de som sitter dårligst i det vil lide de største tapene. Allerede har kredittselskapene innrettet seg med en mye mer aggressiv innkrevingspolitikk. Dette vil lede raskere inn i inkasso. De som har stor gjeld blir dermed utsatt for tvangsinndrivelse raskere og løper en større risiko for å mist hus og hjem.

For det andre, kan Stortinget vedta å pålegge alle finansinstitusjoner å ikke beregne eller fakturere renter på lån så lenge karantenetiden varer. Fokus i debatten er boliglån. Men rentenivået på usikret gjeld er langt høyere og vil mye raskere kunne ende opp i å bli misligholdt. Dette vil være et inngripende tiltak, men det regjeringen har gjort ved å suspendere all aktivitet for dem som jobber på timebasis er også svært inngripende. Penger som er lånt ut har ingen direkte realverdi, men er kun finansøkonomiske størrelser. Det betyr at hvis innlånsrenten til finansinstitusjoner fryses så kan også utlånsrentene fryses. Det er derfor mulig å pålegge at det ikke løper renter på lån for personer med en inntekt lavere enn en viss størrelse eller utvalgt etter andre kriterier.

Hvis Frank Sve virkelig mener at bankene umiddelbart burde satt ned rentene sine, burde han sørget for at partiet hans også støtter forslag som sikrer at dette skjer. I stedet lukker partiet hans øynene for kapitalinteressene, og krysser fingrene for at bankenes dugnadsinnsats er høyere enn bankenes lojalitet til egne aksjonærer.

----------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no