Leserinnlegg:

«Å høre sammen»

Vi står i en tid med stor uro. Kirkens SOS opplever nå at mange tar kontakt på telefon, melding og chat for å ha et holdepunkt i en hverdag som ikke er til å kjenne igjen.

Illustrasjonsfoto  Foto: Scanpix

Værekraft handler om å holde ut, å bli stående i en situasjon etter at den har blitt vanskelig.

Hilde Lillestøl
Meninger

Behovet for et medmenneske som er godt utrustet som samtalepartner er stort. I samtaler via telefon og internett hører vi sammen.

Værekraft

Begrepet værekraft er lånt fra Karsten Isachsen, og fremstår nå med ny relevans. Værekraft handler om å holde ut, å bli stående i en situasjon etter at den har blitt vanskelig. Vi trenger stor værekraft når hverdagen slik vi kjenner den ryker.


Hvilken betydning stengingen av Norge får for den enkelte er naturligvis forskjellig. Samtidig så erfarer vi nå en krise hvor vi alle på ulike måter er berørt. Av den grunn opplever Kirkens SOS et stort behov for noen å prate med. Vi kan ikke alltid forandre situasjonen, verken vår egen eller andres, men å dele tid i en god samtale kan gi styrket værekraft. Og det trenger vi nå.

Kirkens SOS snakker med mennesker i risikogrupper som er så redde for smitte at de hverken klarer å sove, spise eller bevege seg ut av døren. Ensomme mennesker som taper de kontaktpunkt de vanligvis har. Mennesker som erfarer usikkerhet om arbeid og økonomi. Unge fra voldelige hjem som sitter fanget med voldsutøver uten de timene fri de vanligvis har når de var på skole og fritidsaktiviteter.


Oppfordrer til at begravelser foregår «i stillhet»:

– Kirka skal være der for folk

Avlyste gudstjenester, begravelser i stillhet og drop-in-dåp. Men også åpne kirker og tilgjengelige prester for dem som trenger det.


For mange er stengingen av Norge uutholdelig. Hverdagen kjennes uten håp. De trenger noen å snakke med for å kjenne at de ikke er helt alene når alt rundt er stengt og lukket. Det handler om å forsøke å holde oppe livsmot og håp, i en tid hvor mange er usikre og redde.

Vi hører sammen – alle sammen

Kirkens SOS er takknemlig for at vi kan være her for dem som trenger oss. Muligheten for å være anonym gjør at fortrolighet og tillit lett kan oppstå i samtaler via telefon og internett. Vissheten om at det alltid er noen som svarer gjennom hele døgnet er et viktig holdepunkt for mange.

Nå vet vi at den forestående påsken også vil være uten mulighet for vanlige fellesskap og kontakt. Avstanden mellom oss gjør at avhengigheten av hverandre er enda mer nærværende. Derfor er det ekstra viktig å ta vare på hverandre. For vi hører sammen, alle sammen, slik Trygve Skaug formulerer det.


Kyrkja i korona-krisa:

Kreative prestar til hjelp i korona-krisa

Stans i gudstenester og kyrkjeliv stoppar ikkje prestar frå å vere der for folk. Det gjeld å tenke litt annleis.


Har du mulighet til å gjøre en forskjell for noen? Kanskje kan vi utvide radiusen slik at noen som ellers ville forblitt uoppdaget, kan erfare at de blir sett likevel. Når så mye er usikkert kan det være avgjørende at noen tar kontakt. La dem vite at du tåler å lytte til hvordan de har det, egentlig. For den som har det vanskelig, kan et slikt initiativ ha stor kraft til å styrke troen om at vi kommer gjennom denne tiden – sammen.

Trenger du noen å snakke med? – ring eller skriv til Kirkens SOS.

Vi er her – alltid.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!