Sunnmørsposten mener:

«Gebyrfadese som ikke må gjenta seg»

Rådmann: Gebyrfadesen i Ålesund kommune må aldri gjenta seg. Ansvaret ligger på den administrative ledelsen med kommunedirektør Astrid Eidsvik i spissen. Her sammen med ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap), og varaordfører Vebjørn Krogsæter (Sp).  Foto: Staale Wattø

Det er i sum lite tillitvekkende at denne grove feilen ikke ble oppdaget før

Meninger

Gebyrfadesen i Ålesund kommune er noen nær en verst tenkelig start for den nye storkommunen. Ordfører Eva Vinje Aurdal legger seg flat og beklager. Det er det all grunn til.

Kommunedirektør Astrid Eidsvik sier at det er feil å hevde at administrasjonen har gjort en veldig dårlig jobb. Men hun erkjenner at de har stolt for mye på at eksterne konsulenter har opererte med riktige tall. Det ligner en ansvarsfraskrivelse.


Næringslivet åtvara – politikarane opne for å gjere endringar i 2020

Allereie hausten 2019 kom det innspel frå næringslivet om at dei nye gebyrforskriftene i Ålesund kommune kunne ramme enkeltbedrifter hardt.


At Ålesund kommune, gitt størrelsen på administrasjonen etter at fem kommuner ble til en, ikke selv klarer beregne gebyrer og avgifter uten ekstern hjelp er tankevekkende. At de heller ikke klarer kvalitetssikre tall de får fra innleide konsulenter, gjør ikke saken bedre.

Det er i sum lite tillitvekkende at denne grove feilen ikke ble oppdaget før giroene havnet i postkassene og nettbankene til innbyggerne.



Det var ikke småbeløp det dreide seg om. En bygård i Ålesund med sju boenheter fikk en dobling av avgiftene fra 40.000 kroner til 80.000 kroner i året. At det i kommuneadministrasjonen ikke blinket et blått lys rundt disse summene framstår som uforståelig.

Fastsettelser av gebyrer og avgifter for den nye storkommunen skjedde gjennom tre trinn. Først ble gebyrforskriftene, dette er forskriftene som sier noe om hvordan gebyret blir utregna, behandla i fellesnemnda og enstemmig vedtatt der. Så ble det vedtatt av kommunestyret i november i fjor, for så at gebyrsatsene ble vedtatt av kommunestyret 12. desember.


Ordføreren beklager avgiftsfadesen:

– Forstår at folk kan miste tilliten til oss

Ordfører Eva Vinje Aurdal frykter at avgiftsfadesen kan slå tilbake på arbeidet med nye Ålesund kommune.


Undervegs kom det flere advarsler, blant annet fra næringslivet i gamle Haram kommune, om at konsekvensene av de nye satsene vil medføre kraftige økninger for næringslivet. Feilen som nå er avdekket ser ut til å ligge i beregningsgrunnlaget bak de nye gebyrsatsene.

Hvordan disse utregningen skjer kan en ikke forvente at kommunepolitikerne har kompetanse eller muligheter til kontrollere. At eksterne konsulenter har vært inne i arbeidet var et valg prosjektorganisasjonen for den nye storkommunen gjorde.


Ålesund kommune: Trekker tilbake faktura for eiendomsskatt og gebyr

Innbyggerne i Ålesund slipper å betale faktura for kommunale avgifter og gebyr ved forfall den 20. april, melder kommunen i en pressemelding torsdag kveld.


Det kan ikke den administrative ledelsen i kommunene dekke seg bak. De sitter med ansvaret for denne feilen. Full åpenhet om hvordan dette kunne skje, ydmykhet i forhold til den feilen som er begått og rutiner som sikrer at det ikke gjentar seg, må på plass for å gjenreise tilliten til kommuneadministrasjonen.