Leserinnlegg:

«Kompetanseheving i en krevende tid»

Næringslivet på Sunnmøre er kjent for både stor omstillingsevne, kreativitet og stayerevne.

Illustrasjon.   Foto: Berit Roald

Meninger

De ulike verdikjedene samarbeider tett, og vi har de siste åra fått en motor for innovasjon og produktutvikling i NMK og NTNU. I den krisa vi nå står i, vil denne evnen bli utfordret. Det er derfor viktig at bedriftene kjenner de virkemidler som stilles til disposisjon i privat sektor.

Fra 1. januar av ble ansvaret for arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring overført fra staten til fylkene. Som ledd i tiltakspakken etter Corona pandemien har regjeringen gitt Møre og Romsdal fylke ekstra midler til dette tiltaket.


Regjering dobler støtten til kompetanseheving i bedriftene

Regjeringen legger 50 millioner kroner ekstra på bordet til kompetanseheving i bedriftene for å hindre permitteringer og oppsigelser.


Ved større omstillinger kan din virksomhet få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Tiltaket gjelder private bedrifter. Dessverre er denne ordningen for lite kjent, kanskje spesielt i små- og mellomstore bedrifter. Opplæringstiden kan vare i inntil 26 uker og dekke inntil 70 % av virksomhetens kostnader knyttet til opplæringen med et maksimalt beløp for den enkelte deltaker på kr 200 000. Tiltaket gjelder ansatte som er i fare for å bli permitterte – eller delvis permitterte.

Bedriftsintern opplæring som tiltak ble benyttet av mange av verftene under offshore krisen som tvang verftene til å omstille seg i rekordfart. Ledere jeg har snakket som har benyttet ordningen uttaler å være godt fornøyde.

Jeg vil derfor oppfordre og utfordre fylkeskommunen som nå har fått ansvaret for tiltaket om å gå i dialog med bedriftene slik at flere blir kjent med og kan benytte seg av støtte til bedriftsintern opplæring. En ting er sikkert – behov for kompetanseheving er konstant i en usikker verden i rask forandring.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!