Leserinnlegg:

«Vil ha raske støtteordninger som ikke kan misbrukes»

Stortinget vedtok 7. april en krisepakke på 50 milliarder kroner for å dekke de faste kostandene til bedrifter. 

Illustrasjon:   Foto: Vidar Ruud

Det er uakseptabelt hvis fellesskapets skattepenger ender med å berike eiendomsbaroner og aksjonærer.

Morten Walløe Tvedt
Meninger

Partier har vært enige om mye, men Rødt gi mer i støtte til bla. lavtlønte og leverandørindustrien for oljesektoren. Rødt har bidratt til øke dagpengene, garantere lærlinger inntekt og for å gi kommuner større økonomisk handlingsrom. Rødt har fremmet forbud mot å ta ut utbytte hvis en mottar krisehjelp. Eierne kan ikke ta ut krisehjelpen i utbytte.Rødt vil at inkasso, forsinkelsesrenter og tvangsinndrivelse stanses. Selvfølge skal en betale gjelden sin, men siden staten har stengt Norge er det urettferdig at en forsinket betaling skal gjøre at en må betale store gebyrer på toppen. Bankene må pålegges å sette ned rentene. Utleierne må sette ned husleia.

Rødts forslag om å stille tydelige krav har blitt stemt ned. Derfor mener vi at pakkene ikke har vært rettferdige nok. Dette kan ikke fortsette. Rødt er tilhengere støtte for å hindre at bedrifter med livets rett går konkurs. Vi er for å dekke tap for frisører, tatovører, seriøse utelivsaktører og andre som har blitt tvunget til å stenge ned.

Men det må på plass betingelser og klare vilkår som hindrer privat berikelse. Det er arbeidsplassene som trenger krisepakker, ikke eierne. Det er uakseptabelt hvis fellesskapets skattepenger ender med å berike eiendomsbaroner og aksjonærer.

Dette er noen av de viktigste kravene vi vil ha på plass nå:

Rødt stilte krav for støtte

Seriøse og små aktører i næringslivet sier det samme: Hvis det ikke stilles krav om redusert husleie vil mange få et problem. Stortinget vedtok opp mot 90 prosent dekning av faste utgifter. Uten forbud vil mye av dette gå til at utleierne krever full husleie. Støtteordningen har gjort at utleiere har trukket tilbake rabatter på husleie til bedrifter som får krisepakker. En liten bedrift har problemer med å stå opp for presset fra utleieren.


EU-landene enige om enorm krisepakke

Finansministrene i EU-landene er enige om en krisepakke til en verdi av 500 milliarder euro som skal hjelpe land som er hardt rammet av koronakrisen.


Internasjonale oppkjøpsfond bryr seg heller ikke om dugnadsinvitasjoner, det eneste de forstår klare lovregler og de må få tilsendt faktura for å bidra. Rødt fremmet forslag for å hindre at penger gis til selskap som ikke trenger hjelp. Krisehjelpen skal ikke bli til framtidig profitt og særlig ikke til oppkjøpsfond.

Rødt foreslo krav om at krisetilskudd skal komme det enkelte hotell eller frisørsalongene som sliter til gode, ikke kunne skjermes hos eierne. Aktører som driver sosial dumping må holdes utenfor. Useriøse bedrifter som utnytter arbeidstakerne kvalifiserer ikke til krisehjelp.

Streng straff for bedrifter som misbruker krisepakkene

Å bruke straff som sanksjonene mot økonomisk kriminalitet fungere ikke i praksis. Straffen settes ofte så lav at den blir av symbolsk karakter. Det er vanskelig å bevise skyld. Rødt mener at det kreves andre tydelige sanksjoner som kan ha avskrekkende effekt.

I Danmark innførte de nylig en lov hvor straffen for å misbruke korona-hjelpepakker kan gjøres fire ganger så høy som normalt. Siden vi er avhengige av ubyråkratiske ordninger for å få dette opp å stå, må kravene som stilles følges av et slikt ris bak speilet.

Norge må komme gjennom krisa uten at fellesskapet tatt av fremtidens generasjoner, mens den økonomiske eliten har tatt gevinsten. Da må betingelsene settes på forhånd. Uten forbud mot slik berikelse, vil Rødt gå mot regjeringas foreslåtte kompensasjonsordning. Det trengs krisepakker som sikrer arbeidsplasser og folk, ikke som beriker velstående aksjonærer eller utenlandske oppkjøpsfond.Forslag om oljenæringen stemt ned av Ap og Senterpartiet

Koronapakke vedtatt av fylkestinget

En krisepakke på 190 millioner kroner tilknyttet koronakrisen ble vedtatt av fylkestinget.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!