Lesarinnlegg:

«Barn – ei gåve, eller?»

For ca. 40 år sidan sat eg ein dag i restauranten i Stortinget og snakka med ein kjend representant. Eit «heitt tema» på den tid var lova om «fri abort.»

llustrasjon:   Foto: Scanpix

Vi fekk ein skjelsetjande milepæl i denne prosessen då Stortinget i juni 2008 vedtok den kjønnsnøytrale samlivslova.

Kjell Furnes
Meninger

Eg veit ikkje korleis han stemde til slutt, men marknaden hans set i minnet: «Kjell, eg trur denne lova vil bryte ei demning som vi ikkje ser konsekvensane av». Han har fått rett!

Drøftinga er foreløpig utsett til slutten av mai pga. korona-krisa, men då skal Stortinget drøfte eit nytt steg innan saksfeltet «livsrett og menneskeverd.» Det går på eggdonasjon, assistert befruktning for einslege og langt meir utstrekt bruk av foster-diagnostikk.


Bioteknologilova blir behandla i slutten av mai

Stortinget legg opp til å behandle forslag om eggdonasjon, assistert befruktning og resten av bioteknologilova 26. mai. Ei innstilling blir gitt 19. mai.


Vi fekk ein skjelsetjande milepæl i denne prosessen då Stortinget i juni 2008 vedtok den kjønnsnøytrale samlivslova. Samstundes vart både Bioteknologilova og Barnelova endra. Hermed vart barn definert som ein rett for likekjønna par.

No blir det teke eit steg vidare. No skal eggdonasjon seljast likt med sæddonasjon. Både egg og sæd skal kunne verte donert. Assisterte befruktning for einslege skal godkjennast. Konsekvensane blir m.a. at barn ikkje har rett til ein far. Det har kome fleire artiklar i den seinare tid både frå fagfolk og politi om kor viktig fedre er i barns oppvekst.


Glede i opposisjonen – fant sammen om eggdonasjon og assistert befruktning til enslige

SV sier ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige og sikrer dermed flertall på Stortinget sammen med Ap og Frp.


Den kjende teologen, og leiar av «Mor, far og barn», Øivind Benestad seier: «At vi er midt oppe i ein kulturrevolusjon og eit paradigmeskifte av historiske dimensjonar.» Det er sårt at våre politikarar gir til kjenne slike etisk manglande refleksjonar. Skal det bli slik at sæd og egg blir ei salgsvare? Og at livmora hos kvinna skal bli ein «fabrikk»? Barn er ei gåve frå Gud – ikkje ein rett!

Medlem av Bioteknologirådet (og i mindretal), Morten Magelssen seier om dette at «Det er et nytt radikalt steg man tar nå, for hittil har barn fått to foreldre.» Han trur også at dette vil kunne gi ein «skråplanseffekt».

Det som gir grunn til undring er at FrP synest å gå i bresjen for desse dramatiske forslaga. Kva blir det neste? Surrogati?


Lesarinnlegg:

«Familiepolitikk på ville vegar»

Stortinget skal 23. april ta stilling til ulike endringar i Bioteknologilova m.a. om einslege kvinner skal få rett til assistert befruktning.Leserinnlegg:

«Tydeleg tale om kjønnsideologi i ei tung tid»

Det er sagt at fridomen vår raskt vil gå tapt, om vi tar oss friheiter på våre grunnleggande verdiar. Barn ned til seks år skal få muligheit til å skifte juridisk kjønn.Bioteknologirådet snur – vil ha eggbank og tillate assistert befruktning for enslige

Bioteknologirådet endrer mening og sier ja til assistert befruktning for enslige og sidestiller eggdonasjon med sæddonasjon. – Kjempegledelig, sier Frp


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!