Leserinnlegg:

Skuffa over beslutningsvegring

B-lag?: FAU ved Valderøy ungdomsskule frykter at en manglende beslutning om sammenslåing av ungdomsskolene i Giske kommune vil gi et A- og et B-lag blant skolene. 

Vi tror og håper det er mulig å tenke på ungdommen i Giske kommune som et vi, ikke isolere bestemmelser for hver enkelt øy til et «jeg»

Karoline Roald Skjong
Meninger

Skuffa over beslutningsvegring
Vi i FAU på Valderøy ungdomsskule setter våre barns fremtid høyt og har tillit til politikerne. Vi tror og håper det er mulig å tenke på ungdommen i Giske kommune som et vi, ikke isolere bestemmelser for hver enkelt øy til et «jeg».

Nå var tiden inne for en ny tankegang! At vi går fremtiden i møte sammen, og med ungdom som er best mulig rustet for fremtiden. Vi var ikke interessert i å bli med på den debatten som har vært, der alle jobber kun for sin øy, og sin ungdom. Kanskje har vi vært naive.

FAU ved Valderøy ungdomsskule er skuffa over beslutningsvegring blant politikerne i Giske kommune. Vi mener at utredning og rapport rundt skolestrukturen ga klart resultat og godt grunnlag for konklusjon.


FAU-leiarane reagerer etter skulerapporten om Giske kommune:

Fryktar skuledebatten kan føre til ein splitta kommune


Utsatt avgjørelse vedrørende skolestruktur og tom pengesekk, gjør at elever og lærere ved Valderøy ungdomsskole blir skadelidende. Det blir store forskjeller innad i kommunen når det kommer til lærertetthet.

Slik det legges opp til nå, er kommunen på god vei til å legge opp til et A og et B-samfunn, med en lærertetthet på 1 lærer per 17 elever på Valderøy, mens det for eksempel på Godøya er 1 lærer per 10.

Dette er, slik vi ser det, uansvarlig og lite fremtidsretta. Konsekvenser kan bli at barn faller utenfor både sosialt og læringsmessig og lærere sykemeldt. Og når vi vet at det mest sannsynlig ikke vil bli satt inn vikarer, skaper dette ytterligere problem. Det er fremtiden til ungdommene våre politikerne setter på spill.Elevene er i en veldig sårbar alder, og har lett for å falle utenfor dersom de ikke får den oppfølgingen de trenger. Dette gjelder både læringsmessig og sosialt. Hvem skal ta regningen, som garantert kommer, for ungdommen som ikke fikk god nok oppfølging på skolen? Når de står der uten utdanning, jobb og kanskje psykiske vansker pga. lite oppfølging før problemene ble for store og uhåndterlige? Hva kommer det til å koste?

Kutt forslagene ved Valderøy ungdomsskule sparer på akkurat dette budsjettet, men hva med åra som kommer? Vi tror dessverre at dette vil føre til store negative ringvirkninger for lokalsamfunnet vårt i tiden fremover.

Karoline Roald Skjong
for FAU ved Valderøy ungdomsskule

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no