Sunnmørsposten mener

«Skattelettelser uten sikker effekt»

Oljenæringen får skattelettelser på 100 milliarder. Regjeringen håper det vil føre til nye investeringer.  Foto: Vetle Farstad

Meninger

Oljenæringen har fått sin krisepakke. Den innebærer utsettelse av betaling av skatt, og skal frigjøre rundt 100 milliarder kroner som regjeringen håper oljeselskapene skal bruke til nye investeringer.


Amerikansk råolje falt til 11 dollar fatet

Etter et nytt kraftig prisfall ble amerikansk råolje tirsdag omsatt for rundt 11 dollar per fat.


Oljebransjen, sammen NHO og LO, hadde bedt om en skattepakke der de fikk fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021, fremfor at man må skrive de av over seks år som i dagens system. Det får næringen, til tross for advarslene fra embetsverket i Finansdepartementet om at dette kan føre til at flere ulønnsomme prosjekter kan bli satt i gang.

Forslaget betyr enkelt sagt at oljeselskapene betaler mindre skatt nå, og mer skatt i framtida når fradragene er brukt opp. Før koronakrisen og oljeprisfallet var anslagene at investeringene på norske sokkel vil falle rundt 20 prosent i år. Nå kommer det nye tall som viser at fallet kan bli opp mot 50 prosent.


30.000 arbeidsplasser kan gå tapt på britisk sokkel

Bransjeorganisasjonen OGUK frykter 30.000 arbeidsplasser vil gå tapt i olje- og gassnæringen i den britiske delen av Nordsjøen.


Krisepakkene har som oppgave å berge infrastruktur i bred forstand, og bevare arbeidsplasser, verdiskaping og velferd på lang sikt. Tilførsel av likviditet er et poeng om det er for å hindre at bedrifter bukker under og vi slik taper verdifulle selskaper. Det handler om å få selskaper og arbeidsplasser til å overvinne en krise.

Det er ikke tvil om at regjeringen må sikre seg at oljeselskapene kommer gjennom den krisen de står i forårsaket av koronaepidemien og oljeprisfallet. Olje og gass er fortsatt vår klart viktigste næring. Da er det også behov for å sikre at næringen fortsatt er i stand til å gjennomføre planlagte investeringer. Dette er svært viktig for rekken av underleverandører til næringen.


Havila Shipping har fått ja til gjeldsavtalen

Fosnavåg-rederiet Havila Shipping ASA meddelte 7. april at de hadde forhandlet fram en avtale på fem år. I dag har det vært avholdt obligasjonseiermøter, og avtalen bli vedtatt med tilstrekkelig flertall i begge lånene.


Vi er usikre på om den pakken regjeringen nå har lagt fram sørger for at det skjer. Slik denne skattepakken er innrettet har vi ingen sikkerhet for at dette redder arbeidsplasser verken på sokkelen eller i leverandørindustrien. Derimot gjør den situasjonen enklere for selskapene og dermed også for eierne.

Det burde vært stilt tøffere krav til hva en kunne forvente å få ut av denne skattelettelsen. Å gi 10-talls milliard i skattelettelser for så å sette seg ned å vente på hva som kommer ut, virker en smule vilje- og retningsløst.