Leserinnlegg:

Det nye gebyret for vann og avløp

Rettferdig?: Hvordan kontrollere at bolig A og bolig B bruker lik mengde vann ? Det skjer ikke gjennom et abonnementsgebyr, men kun gjennom en vannmåler, mener forfatteren av innlegget  Foto: SCANPIX

Meninger

Jeg sitter i min lille skrivestue, for igjen å bli litt klokere på definisjoner og rettferdiggjøring av kommunens nye abonnementsgebyr for vann og avløp.

Leser «opp og ned i mente», og spør meg selv, hva mener egentlig kommunens administrasjon med dette ?

Jeg siterer: «Val av eitt abonnementsgebyr per bueiening, er eit val som er gjort for at det skal vere lik pris for alle bustader som bruker lik mengde vatn».

HM – dette må jeg lese opp til flere ganger – «lik pris for alle bustader som bruker lik mengde vatn».

Vannmåler

Hvordan kontrollere at bolig A og bolig B bruker lik mengde vann ? Det skjer ikke gjennom et abonnementsgebyr, men kun gjennom en vannmåler. Der betaler du allerede for brukt mengde vann og tilsvarende avløp, en rettferdig måte.

Men det er ingen parallellkjøring av vannmåler og abonnementsgebyr for bolig A og bolig B. Hvordan kan kommunen rettferdiggjøre sitt argument i dette avsnittet, som de selv har redigert ?

Jeg leser videre i skrivet fra kommunen: «Dette vil medføre ei større auke for borettslag og dei sameiga som ikkje har abonnementsgebyr tidlegare, men er eit grep for å fordele kostnadene rettferdig for alle bustadeigedommar».

Dette skjønner jeg enda mindre av !

Slavisk summering

Videre kommer vi til kommunens definisjon av Bueining: «Brukseining som er definert som bustad eller bueining i matrikkelen. Som bueiening reknast kvar og ei brukseining som har minst eitt rom og eigen inngang, og der ein har tilgjenge til vatn og toalett utan å gå gjennom anna brukseining».

I matrikkelen, dvs. eiendommens grunnboksblad, står det gjerne «listet opp» boenheter/godkjente på gjeldende gnr. og bnr.

Men husk at mange av disse har felles inngang og de deler toalett. Hvordan kan kommunen differensiere disse, men «slavisk» summerer antall boenheter og tillegger hvert sitt abonnementsgebyr.

Kvalitetssikringen og gjennomføringen er talentløst !

Husk av vi som eier noe, leier ut noe, betaler i tillegg sekundærskatt/formue og inntekstskatt av nettobeløp.

«Makkverk»

Eiere av enebolig, som leier ut en eller flere hybler, som gjerne ikke er godkjent bolig, slipper dette abonnementsgebyret på tilleggsdeler. Likeledes blir de på ingen måte beskattet.

Ser administrasjonen dette, nei de overser, for det er det enkleste.

En klar henstilling til kommunens administrative ledelse som har jobbet med dette «makkverket», finn på noe mer rettferdig.

Dere trer dette nedover politikere, som endelig skal event. godkjenne forslagene.

Stopp i tide, og ikke gjør det vondt verre for de som også har tatt et samfunnsviktig oppdrag, nemlig utleie til mange mennesker.

Otto S. Grotle
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no