Leserinnlegg:

Kjære sykepleiere

Fylkesstyret i Norsk sykepleierforbund (NSF) Møre og Romsdal hadde planlagt en stor markering av 12. mai, den internasjonale sykepleierdagen. Det lot seg ikke gjennomføre.

  Foto: Tore Meek, Scanpix

Dette året vil nok bli husket for pandemien korona, vår innsats for alvorlig syke pasienter, og samfunnets erkjennelse av sykepleiermangel.

Ståle Evald Ræstad
Meninger

Dette året vil nok bli husket for pandemien korona, vår innsats for alvorlig syke pasienter, og samfunnets erkjennelse av sykepleiermangel. Verdens helseorganisasjon (WHO) utpekte 2020 til sykepleiernes og jordmødrenes år. Lite visste vi at det skulle bli et unntaksår med testing av landets beredskap mot pandemi.

Vi vil ha mye å lære av dette året, og det kan bli en ny tidsregning i vår profesjon. For 200 år siden ble den britiske sykepleieren Florence Nightingale født. Hun er verdensberømt for sitt arbeid for soldatene under Krimkrigen. Hun systematiserte kunnskapen og klarte å legge frem et tallmateriale som viste at hygiene førte til bedre helse og overlevelse. Gjennom sin forskning ble hun grunnleggeren av den moderne sykepleien.


Norske sykepleiere skal hylles med gatekunst-portretter

På den internasjonale sykepleierdagen 12. mai går startskuddet for en annerledes hyllest til norske sykepleiere - som skal hylles av gatekunstnere.


I dag er bakterier og virus kjente sykdomsframkallende faktorer. Vår kunnskap forebygger og reduserer smitte. Våre sykepleierledere organiserer arbeidet slik at vi kan forvalte knappe ressurser i kommunene og sykehusene. WHO sin rapport viser behovet for å styrke sykepleieledelse, avansert klinisk sykepleiepraksis og for å utdanne de sykepleierne fremtidens helsevesen trenger.

Skal vi lykkes, må det til en grunnleggende erkjennelse av at vi får en tiltakende sykepleiermangel.

Norge mangler i dag ca. 6000 sykepleiere, og SSB mener at vi vil mangle 28.000 sykepleiere om 15 år. WHO sier at vi trenger 9 millioner flere sykepleiere og jordmødre på verdensbasis innen 2030 for å nå målet om universell helsedekning for alle.

Norge har vært skånet for det verste virusutbruddet, fordi en valgte å stenge ned samfunnet vårt.


Mange sykepleiere er redd for å smitte eldre på sykehjem

I en ny og omfattende undersøkelse sier åtte av ti sykepleiere at de er redd for å koronasmitte de eldre på sykehjem.


Det har vært mange rapporter om mangel både på smittevernsutstyr og sykepleiere. Enkelte kommuner har iverksatt unntaksturnuser som gjør at personalet jobber harde turnusøkter med hyppig vaktbelastning. Hvor skal de hente sykepleiere fra når de som står på nå, blir utslitt, syke eller havner i karantene?

Som fylkesleder må jeg få råde dere til å skåne sykepleiere, og sørge for at de er klar til innsats om det skulle komme en oppblomstring tidlig vinteren 2020. Sørg også for å fylle opp lagrene av lokalprodusert smittevernsutstyr, slik at vi har kort forsyningsvei om krisen skulle komme.

I 2019 viste kartlegginger i vårt fylke at 21,6 % av alle sykepleiervaktene ikke var bemannet med sykepleiere. I 2018 brukte kommunene til sammen 1,1 milliard på vikarbyrå, og av dette ble 99,6 millioner brukt i vårt fylke. I disse dager kan vi ikke benytte oss av utenlandske vikarbyrå.

Mange forteller meg at de har jobbet ut over yteevne i for mange år, og har måttet redusere sin stilling for å makte å stå i den jobben som de elsker. De har fortalt meg, om en hverdag der en ikke lenger har overskudd til familie og venner. Det er for få sykepleiere til å fordele oppgavene. Enkelte gråter seg i søvn etter de hardeste arbeidsdagene, og sliter med dårlig samvittighet for den pasienten de følte de ikke kunne gi nok hjelp. NSF anerkjenner arbeidet som sykepleiere gjør, og vil stå på utrettelig for å forbedre deres hverdag.


Norsk helseteam tilbake fra Italia: – Det var en reise inn i det ukjente

Det norske helseteamet som har bistått et koronarammet sykehus i Italia, landet tirsdag i Norge igjen. – Det var en reise inn i det ukjente, sier teamlederen.


Mange politikere anerkjenner den livsnødvendige kompetanse som sykepleierne besitter. Men vi beordres på jobb med lite tilgjengelig verneutstyr og må bekjempe en pandemi, noe som kan gi oss og våre nære, store helseutfordringer.

Vi må kreve at samfunnet tar sitt ansvar og utdanner nok sykepleiere. Flere må forbli sykepleiere gjennom hele karrieren. Flere må stå i 100 % stillinger. Flere må få ei lønn som er til å leve av. Da vil samfunnet få flere til å velge dette yrket. Styrket grunnbemanning og tilleggsutdanning er viktige faktorer i denne sammenhengen.


Ansatte i helsevesenet får høyere overtidsbetaling

Som følge av koronakrisen får de ansatte i helsevesenet nå høyere overtidsbetaling. Det ble forhandlet fram onsdag.


Kjære politiker, beslutt de nødvendige tiltakene i dag, slik at befolkningen får de nødvendige helsetjenestene også i morgen. Pandemier er spådd å komme, la oss styrke kunnskapen og bemanningen allerede i dag. Da har du lagt grunnlaget for morgendagens beredskap.

Sykepleiere, gratulerer med dagen!


På jobb for Norge, del to

Verden står ikke til påske, er et velkjent ordtak. Slik kan også korona-krisa oppleves. Men noen sørger for at Norge står, også gjennom denne påska. De utfører oppdrag som regjeringen definerer som samfunnskritiske. Vi har møtt noen av dem.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!