Leserinnlegg:

«Borgundfjordtunnelen – svar til ekteparet Olset»

«Føler tiltakshaverne et ansvar i forhold til konsekvensene for berørte grunneiere?» Dette var overskriften til ekteparet Olsets innlegg under «Synspunkt» i Sunnmørspostens utgave av 5. mai 2020 vedr Borgundfjordtunnelen.

Tunnel: Bygging av den undersjøiske Borgundfjordtunnelen og Veddemarktunnelen vil forbinde Ålesund og Sula, og skal kunne korte ned kjøretiden fra 28 til 14 minutter.   Foto: Bytunnelen AS

Nå er det slik at det ikke er jeg som bestemmer hva som skal, – og ikke skal bygges i Ålesund.

Hans-Peter Kaaresen
Meninger

Jeg må bare si at innlegget i all hovedsak oppfattes som et personangrep mot min person, og det er ikke greit, men jeg kan leve med det. Nå er det slik at det ikke er jeg som bestemmer hva som skal, – og ikke skal bygges i Ålesund. De henvendelser som Bytunnelen AS har fått er ryddig og greit besvart, med nødvendige vedlegg.


Synspunkt:

«Føler tiltakshaverne et ansvar i forhold til konsekvensene for berørte grunneiere?»

Det spørsmålet stiller vi oss selv hver eneste dag.


Profesjonell utbygging av boliger i Gåseidvika

Det jeg reagerer mest på er at ekteparet Olset gir et mangelfullt og uriktig inntrykk ved ikke å opplyse om det som antas å være hovedinteressene i denne saken.

Det har seg nemlig slik at Per-Morten Olsets far er innehaver av firmaet Olset AS, som driver profesjonelt med arkitektur, byggteknikk og prosjektadministrasjon. Firmaet vedgår å ha store planer for eiendommene i Gåseidvika, og har sendt rammesøknad/byggemelding om igangsettelse av et utbyggingsprosjekt med bolighus for salg på det aktuelle området. På det tidspunktet fikk de følgende entydige beskjed fra kommunen: «Det vil ikke bli behandlet en rammesøknad så lenge det er uklart om plassering av tunnelinnslaget». Det samme gjelder påbygg av eksisterende bolighus.

Det ble også avholdt et møte med kommunen med samme konklusjon. På det møtet var også Per-Morten Olset til stede sammen med sin far, og er derfor godt kjent med saken.

Hvorvidt det er hukommelsen til ekteparet Olset som svikter, eller om disse faktaopplysningene bevisst er underslått i avisinnlegget skal ikke jeg spekulere på, det må de innestå for selv.


Synspunkt:

«Borgundfjordtunnelen – det eneste prosjektet som kan løse trafikkfloken i løpet av 2–3 år»

Er politikerne klar over det enorme ansvaret de har i forhold til mulige konsekvenser pga. mangelfull samferdsel?


Det er ikke gjort over natten å lage en reguleringsplan

Hvis de hadde satt seg inn i saken, og snakket med firmaet til faren, Olset AS, som frem til i dag har stått for korrespondansen i saken, ville de ha fått med seg følgende faktaopplysninger:

• Allerede tidlig på 1970-tallet kjøpte Statens vegvesen området i Gåseidvika for å sikre arealer til fremtidige veg- og tunnelformål.

• 1. februar 2008 ble Arealdelen i Kommuneplanen enstemmig vedtatt i Ålesund bystyre. Kryssløsningen og tunnelinnslaget i Gåseidvika inngår i denne planen.

• 9. mars 2017 ble en revidert utgave av samme planen også enstemmig vedtatt. Den samme kryssløsningen og tunnelinnslaget var fortsatt en del av planen.

• Det har vært avholdt 2 åpne informasjonsmøter i området, der de samme planene har vært tema. Saken burde ikke være ukjent.Til slutt må jeg bare si at vegutbygging kan resultere i at noen blir skadelidende i forhold til egne planer og ønsker, og at eiendommer må innløses. Det er veldig leit for de berørte, jeg har full forståelse for det.

Til sammenligning, nevnes at i forbindelse med veiparsellen Blindheim – Breivika ble det utsendt over 300 varsler til grunneiere om bygge- og delingsforbud. Det antas at 30–40 hus må rives.

Borgundfjordtunnelen vil gi et godt pusterom i den planleggingen, bare for å ha nevnt det. Borgundfjordtunnelen, den kommer – og jeg tar sikte på å leve til jeg blir 100 år!


Leserinnlegg:

«Trafikken over Sula»

Hva vil skje om det hender noe med eller på Vegsundbrua? På hvilken måte kommer vi oss over til andre siden?


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!