Leserbrev:

«Fram på tavla og vis oss regnestykket, Rødal»

Kutt: Klubbstyret ved Skarbøvik ungdomsskole protesterer mot de foreslåtte kuttene, og ber ledelsen i kommunen komme til skolen for å forklare seg. 

Meninger

I grunnskolen forholder vi oss til både fakta og fiksjon, og begge deler er viktige. Lærerne på Skarbøvik ungdomsskole vil likevel sterkt oppfordre kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal og den øvrige kommuneledelsen om å forholde seg til tall og fakta, og legge fiksjon til side når skolebudsjettet i Ålesund snekres og grunnskolene nå igjen trues av kutt.

For hva er det vi får vite når 50 lærerstillinger skal bort i grunnskolen i Ålesund fra høsten av?

Først og fremst at lederne våre ikke mener at vi gjør en spesielt viktig jobb, da her tydeligvis arbeider 50 lærere som ikke trengs. Takk for den. Men det verste er at de prøver å si at dette ikke skal ramme de svakeste elevgruppene! Dette siteres kommunalsjef Rødal på av Sunnmørsposten.

Vel, la oss se litt nærmere på dette, med utgangspunkt i vår egen skole.

Skarbøvik ungdomsskole står også på denne kuttlista. Skolen skal redusere med ett årsverk fra høsten av. Det kan kanskje virke overkommelig, og ikke særlig dramatisk?

Bryter loven

Da må man ta med i regnestykket at Skarbøvik er en liten skole med allerede få lærere. Man må videre ta med at skolen allerede i år bryter opplæringsloven. Men det stopper ikke der; skolen mangler dette skoleåret 1,2 lærerstillinger for å oppfylle lærernormen.

Til høsten øker elevtallet og skolen vil da mangle 1,55 lærerstillinger for å oppfylle normen. Skoleledelsen har for få lærere til å få kabalen til høsten til å gå opp. I denne situasjonen skal det altså kuttes ytterligere. Med ett årsverk. Kommunalsjefen vil sende skolen inn i skoleåret 2020/2021 med 2,55 lærerstillinger i manko, uten at det skal gå ut over de svakeste elevgruppene.

Men heller ikke der stopper det. Budsjettet til skolen har stått på stedet hvil de siste årene, mens kostnadene har økt. Stadig mindre til elevene altså. Og hvem er det som blir rammet når livreima stadig strammes til?

Ja, nettopp! De svakeste gruppene.

Må forklare

Vi vil gjerne invitere kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal til skolen. Her skal han få låne ei tavle der han kan tegne og forklare overfor oss lærere hvordan alt dette ikke skal gå utover de svakeste gruppene, samtidig som det faktisk er lærere i alle klasserom og elevene ikke styrer seg selv.

Hvordan skal det ikke gå utover de svakeste gruppene om skolen ikke har råd til assistenter, miljøterapeut eller nok lærere til å drive både undervisning og spesialundervisning? Hvordan mener Rødal vi skal kunne oppfylle lærernormen? Eller følge opplæringsloven?

Fagfornyelse

Til høsten skal vi for øvrig også gjennom en omfattende fagfornyelse som vil kreve nye læremidler og utstyr, og Ålesund kommune har som mål at elevene skal ha 1:1-dekning av PCer.

Vi forstår heller ikke hvordan denne regninga skal dekkes, men det regnestykket får vi spare til neste mattetime. I denne økta kan Rødal få begynne med å forklare hvordan vi skal kunne etterleve det han lover uten å ha de ressursene det krever.

For vi skjønner det virkelig ikke.

Rune Helle Stordrange, Rita Linge Marcelli, Tone Skarbøvik og Jørn Helge Egset
Klubbstyret i Utdanningsforbundet ved Skarbøvik ungdomsskole

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no