Leserinnlegg:

«Nye Ålesund kommunes skolekutt og økonomi»

I Sunnmørsposten av 16. mai d.å. går ordfører Eva Vinje Aurdal ut og ber oss innbyggere av storkommunen, om ikke å legge skylda for skolekuttet på administrasjonen.

Illustrasjon: Brakkene på Ratvikåsen skole i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Det gjør ikke vondt og heller ikke er det skadelig, for verken sjel eller kropp å lytte til andre enn seg selv. 

Fredd Eldnor Nilsen
Meninger

Jeg tror ingen med normal intelligens av innbyggerne i kommunen, gir administrasjonen skylda for skolekuttet. Derimot gir vi de folkevalgte politikere skylda for dette kuttet. Kanskje en bedre prioritering mellom budsjettpostene, så hadde skolene fått beholde de nåværende stillinger, i stede for å kutte 50 stillinger i skoleverket.

I lørdagsavisen sier Eva Vinje Aurdal følgende, sitat: «En må huske at situasjonen for de små kunne blitt minst like ille hvis de hadde fortsatt aleine», sitat slutt. Hun mente de små kommuner. Skal vi oppfatte ordførerens uttalelse dit hen, at tidligere kommunestyrer har handlet uaktsomt når de gjorde vedtak om satsing på skolene, for å styrke læringen til våre barn og fremtidige generasjon!


Frykter skolekuttene vil gå utover de svakeste

Hatlane og Spjelkavik barneskole er bedt om å kutte henholdsvis seks og sju årsverk for å spare inn lønnsutgifter. Med lite å gå på med tanke på lærernormen, er FAU nå bekymret for at det vil gå utover spesialpedagogikken og de svakeste.


Flere rektorer og lærere har stått fram i mediene i senere tid og sagt, at en reduksjon av lærere ved de forskjellige skolene tåles ikke, dersom læringsnivået skal opprettholdes. Videre er det uttrykt bekymring angående læringen til elever med lærevansker.

Her må en spørre om: «Hvem kjenner best på hvor skoen trykker, den som har den på eller den som lagde skoen», i dette tilfelle politikerne!

Årsaken er vell heller den, slik jeg oppfatter situasjonen, at politikerne i Ålesund kommune har gjort et ikke kunnskapsbasert vedtak, men ut fra det de trodde var riktig, uten å besitte de nødvendige kunnskaper. Kommer kanskje her i samme bås som vedtaket fattet vedrørende Politivedtektene? Her blir kommunestyret bedt om å behandle saken på nytt av kommuneadvokaten.

Videre ser en på «Gebyrsaka» hvor avstemmingen ga 39 stemmer for og 38 stemmer mot. Hvem er det som ikke har forstått og hvem har forstått hva som er bra for kommunen og dens innbyggere. Visste også den som ikke var til stede, men deltok i avstemmingen hva han stemte på?Kari Grindvik sier de brukte god tid på saken, men måtte være ferdig til minnemarkeringen av 75-årsdagen for frigjøringen. Dette kaller jeg: «Bli ferdig med saken snarest mulig».

Videre sier hun, «Det må være god tillit til politikerne». Ja de har etter min oppfatning og sikker mange med meg, hittil ikke vist seg tilliten verdig. Men det er aldri for sent å bli bedre.

Undres imidlertid på om de som stemte for sammenslutning med Ålesund kommune, i tidligere Skodje kommunestyre er fornøyd med utvikli

Brattvåg-lærere bekymra for nedskjæringer

Lærere frykter at de vil miste det de har bygd opp

ngen!


Er det ikke på tide nå, at i alle fall noen politikere begynner å høre på brukerne både i skolen, helse og omsorg. Jeg, med andre, oppfatter at politikerne er mest opptatt av å høre sin egen stemme. Jeg anbefaler: Det gjør ikke vondt og heller ikke er det skadelig, for verken sjel eller kropp å lytte til andre enn seg selv.

Husk nå på politikere: At beskjæring av midler til skolene/utdanning, helse og omsorg er en brennende fakkel og som nærer opp under den allerede sterkt groende misnøyen med tvangssammenslutningen med Ålesund kommune.

Kravet om løsrivelse er sterkt voksende, i alle fall i Skodje, ha det i bakhodet under videre arbeid i de politiske fora, hvor den enkelte politiker er representert.


Leder for oppvekstkomiteen:

- Det er en vanskelig situasjon. Hvis vi havner på Robek stopper alle nye prosjekter opp.

Å få orden på kommuneøkonomien er avgjørende, sier lederen for oppvekstkomiteen.Ålesund skal kutte 50 årsverk i grunnskolen

– Det er satt i gang en prosess som har som mål å tilpasse med 50 årsverk innen 1. august, sier kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!