Kronikk:

«Om løgn og virkelighet»

I en tankevekkende kronikk i Aftenposten forleden, tar stortingsrepresentant Marianne Martinsen for seg begrepet gaslighting, og kommer inn på hva dette begrepet egentlig betyr, og hvilke aktualitet dette i dag egentlig har fått, og hva dette i ytterste konsekvens kan føre til.

Det Trump prøver på er en langsom manipulering av menneskers virkelighetsoppfatning. Sakte, men sikkert dreies kursen mer og mer fra virkelighet til fiksjon, mener artikkelforfatteren.   Foto: DOUG MILLS

At Trump lyver så det renner av han, er vel strengt tatt ingen nyhet. Dette gjør han for å få offentligheten på sin side, og det fungerer skremmende ofte.

Eimar Hagen
Meninger

Dette frister meg til å komme med noen tilleggskommentarer.

Ordet gaslighting kommer fra et teaterstykke som senere ble til filmen « Gaslight «. I denne filmen fra 1944 hadde Ingrid Bergman en av hovedrollene, og her spiller hun en tillitsfull og sensitiv kone som sliter med å bevare sin identitet i et voldelig ekteskap. Hennes ektemann manipulerer og forvirrer henne over tid gjennom å dimme ned datidens gasslamper i huset deres, for så å nekte for at lyset har forandret seg. Gjennom dette mister hun langsomt kontrollen over virkeligheten.

Tittelen på denne filmen ga senere opphav til det psykologiske ordet, eller begrepet gaslighting. Dette begrepet anvendes gjerne fortsatt som merkelapp for en psykologisk manipulasjonsteknikk. Her kan hensikten være å få andre mennesker til å miste grepet om sin egen dømmekraft, eller vissheten om hva som er rett eller galt, løgn eller sannhet. Gaslighting relateres også til en av narsissistenes ofte brukte virkemidler. Og begrepet narsissist kobles gjerne opp mot mennesker/ledere som i ekstrem grad er selvopptatte, egoistiske og ofte har null toleranse for å bli motsagt av andre.

Året 2016 markerer på mange måter en ganske ekstrem forandring og forvandling av det offentlige ordskiftet. Det var nettopp dette året Donald Trump kom til makten i USA, og gjennom sine endeløse rekker av tweets prøver å manipulere, og til dels greier å markedsføre sin oppfatning av virkeligheten. Her trer begrepet gaslighting i moderne form fram på den politiske scenen.


Russland kritiserer USAs angrep på WHO

Russland er kritisk til president Donald Trumps trusler om å trekke USAs støtte til Verdens helseorganisasjon (WHO) permanent.Viruslaboratorium i Wuhan: Umulig at vi er kilde til pandemien

Leder for et laboratorium i Wuhan, den kinesiske byen der koronaviruspandemien skal ha startet, avviser påstander om at utbruddet spredte seg fra deres lokaler.


Når det gjelder Trump så har han som amerikansk president en innflytelsessfære som er ganske enorm. Og denne begrenser seg ikke bare til USA. Hele verden legger merke til hvordan en amerikansk president snakker, handler og behandler andre mennesker, og i tilfellet Trump så kan det ofte være vanskelig å vite hva som er sant eller ikke når han uttaler seg. Samtidig kan det være vanskelig å vite om Trump generelt handler på impuls, eller om det han markedsfører er bevisst strategi. I alle fall er resultatet av dette at sannhet og løgn, virkelighet og fiksjon går over i hverandre, og ar resultatet kan bli som i filmen Gaslighting; en vet ikke lenger hva en skal tro på, eller hva som er virkelig.

For å anskueliggjøre noe som er relevant i forbindelse med dette, er det grunn til å vise en liten flik av Trumps håndtering og uttalelser når det gjelder dette med den pågående koronakrisen:

22/1: «Fullstendig under kontroll.

26/2: «Faren for det amerikanske folk er lav».

28/2: «Dette er deres nye bløff». (Dette adressert til demokratene i USA. )

15/3: «Har enorm kontroll.»

Så plutselig to dager senere (17/3) kom følgende beskjed fra Trump: « Jeg har følt at dette er en pandemi».

For så å dekke over sin egen katastrofale håndtering av koronakrisen, hevdet Trump noe senere (1/5) at denne krisen begynte i et laboratorium i Kina. Dette hevdet Trump selv om direktøren for Den nasjonale etterretningen, Richard Grenell, to dager tidligere hadde kommet med følgende uttalelse:

«Etterretningssamfunnet slutter seg til den brede vitenskapelige enigheten om at Covid-19- viruset ikke er menneskeskapt eller er genetisk modifisert. «Altså en uttalelse stikk i strid med hva Trump hevdet. For ordens skyld: Etterretningssamfunnet som ovennevnte Grenell uttaler seg på vegne av, består av 17 etterretningsorganisasjoner.

Kanskje ville USA og verden for øvrig uansett hatt enorme utfordringer i kampen mot koronaviruset uavhengig av hvem som har hatt styringsansvaret. Men det hjelper lite her at USA og verden har en president som i ett øyeblikk melder om at korona-epidemien er en bløff for å skremme folk fra å delta på valgmøter, for så i neste øyeblikk å uttale at han følte at det var en epidemi lenge før at dette var et faktum.


Trump truer Kina med konsekvenser etter pandemien

Donald Trump sier det vil kunne innebære konsekvenser for Kina om det viser seg at landets myndigheter var «bevisst ansvarlige» for koronaviruspandemien.USAs etterretning: Koronaviruset er ikke menneskeskapt

Koronaviruset er ikke menneskeskapt eller genetisk modifisert, konkluderer amerikansk etterretning.


At Trump lyver så det renner av han, er vel strengt tatt ingen nyhet. Dette gjør han for å få offentligheten på sin side, og det fungerer skremmende ofte. Men det siste en trenger når en skal lede en verden i krise, er ledere som Trump som skaper forvirring og mistenksomhet blant folk, både innenlands og i verden for øvrig. I slike situasjoner er det en ting som gjelder, og det er tillit.

Det Trump prøver på er en langsom manipulering av menneskers virkelighetsoppfatning. Sakte, men sikkert dreies kursen mer og mer fra virkelighet til fiksjon.

Viktor E. Frankl, den kjente østerrikske psykiateren som satt i den beryktede konsentrasjonsleiren Auschwitz under siste krig, kommer bl.a. med denne uttalelsen og advarselen i sin bok. «Kjempende livstro»:

«Tomheten hos mennesket er et utbredt fenomen i vårt århundre. Dette er forståelig. Det skyldes flere tap som mennesket har lidd etter at det ble en virkelig menneskelig skapning. Ved begynnelsen av den menneskelige historie mistet mennesket noen av de grunnleggende dyriske instinkter som dyrets atferd er basert på og sikret ved.

En slik sikkerhet er mennesket for alltid stengt ute fra, akkurat som fra paradiset. Mennesket har under sin senere utvikling lidd et annet tap, i det de tradisjoner som støttet dets atferd nå reduseres raskt. Få eller ingen instinkter sier mennesket hva det s k a l gjøre, og ingen tradisjoner sier hva det b ø r gjøre. Snart vil det ikke lenger vite hva det v i l gjøre. Mer og mer vil menneskene bli ledet av det andre vil ha dem til å gjøre, og slik vil de i stigende grad bli offer for ensrettingen.»

Bl.a. den uavhengige, amerikanske organisasjonen Freedom House bekrefter en utvikling som i dag går i retning av stadig flere autoritære regimer i verden, og der Frankls advarsel om en pågående ensretting også bekreftes.

I lys av alt dette er det virkelig grunn til også å ta Trump og hans bakspillere på alvor.


USA og Tyskland i vaksinedragkamp

USA ønsker seg en eksklusiv lisens på en vaksine mot koronaviruset som blir utviklet ved et tysk firma. Det vil den tyske regjeringen hindre, skriver Die Welt