Leserinnlegg:

«Ålesund Kommunes og gamle Ålesund kommunes gave til de sammenslåtte kommuner»

Det første vi fikk oppleve etter forrige skandale, hvor krav om alt for høge kommunale avgifter ble sendt ut til befolkningen var at Ordfører Eva Vinje Aurdal gikk ut i media og beklaget utsendelsen.
Meninger

Denne utsendte fakturaen ble så trukket tilbake. Aurdal forklarte at årsaken til skandalen var at de hadde engasjert et velrenommert konsulentfirma til å beregne de nye avgiftene. En lurer her på om dette firmas ansatte hadde lært seg 2-gangen.

Tenk at administrasjonen ikke hadde nok økonomiske kunnskaper til selv å beregne en lovlig prisstigning ihh til prisindeksen. Med bakgrunn i at de har fått lønnsøkning tilsvarende en pensjonists årspensjon, hadde vi forventet høyere kompetanse hos ansatte.

Det neste som bruktes som argumentasjon for å rettferdiggjøre den dramatiske økningen var at det må komme inn penger for å imøtekomme de framtidige investeringer/utbygginger av vann og kloakksystemene i kommunen. Vi vil gjerne her få opplyst om når de framtidige utbyggingsplanene er behandlet og vedtatt? Etter min kjennskap foreligger det ikke slike ferdigbehandlede utbyggingsplaner pr. dato for Ålesund kommune.

Skodje har fullført utbyggingen av vann og kloakknettet for en tid tilbake siden. Utbyggingen medførte ikke økte avgifter for innbyggerne i Skodje kommune.


Møre og Romsdal på bunn

Bare kommunene i Troms har svakere økonomi enn kommunene i Møre og Romsdal

Kommunene i fylket er i alvorlig økonomisk trøbbel. Bare kommunene i Troms har svakere økonomi enn kommunene i Møre og Romsdal.


I mediene har det også framkommet påstander om at Ålesund kommune er en kommune uten noen form får styring. En kan vel med ganske stor sikkerhet fastslå at så er tilfelle.

Et godt eksempel på dette er Kolvikbakken skole. For noen tid tilbake ble det investert 20 millioner kroner til rehabilitering. I dag er skolen under riving for å gi plass til en ny skole. Dette kan sammenlignes med «Den dødsdømte fangen om måtte gjøres frisk, slik at vedkommende kunne henrettes med stil».

Videre har det framkommet i mediene at borettslag på ca. 100 leiligheter betaler det samme i vannabonnement som en husbankenebolig bebodd med 2 pensjonister. Hvor er styringen?

For en tid tilbake sto NHOs regionleder fram og mente at dagens kommunegrenser var til hinder for mange bedrifter som ønsket å ekspandere, derfor ville det være helt nødvendig med kommunesammenslåing.


Det skal kuttes 50 årsverk på skolene i Ålesund. Slik blir kuttene fordelt

- Den nye, robuste storkommunen starter med skolekutt. Det er ganske dramatisk.


Lurer på om alle bedriftsstyrer og eiere er enige i den tidligere påstand, når vi ser hvilket gebyrsjokk som den nye kommunen krever for behandling av en rammesøknad i forbindelse av nybygg. I Skodje kostet det kr 20 300,- for en tomt på 25.000 m², i Ålesund kr 750 000,-

Videre blir kommunesammenslåingen belønnet med stillingskutt i skolen med 50 stillinger. Det gamle ordtaket om at de som lite har skal enda mindre få. Her er det de som skal bygge samfunnet videre etter oss som må lide.

Ser en tilbake på «lønnsfesten» i kommunen hvor politikerne vedtok en lønnsøkning på 14 millioner kroner til noen få ansatte og noen i politisk ledelse, er det også et bevis på at Ålesund kommune er som et skip i fri drift, uten kaptein. For prisen på lønnsfesten kunne en ha avlønnet ca. 25 stillinger i skolene.

Det hadde vært bedre at den politiske og administrative ledelse hadde kuttet i stillinger på rådhuset. Hva skal en med mange ansatte når en må leie inn og bruke konsulenter, til høye honorarer, for å utføre administrative oppgaver.

En får også fortalt historier om at eldre personer fra Skodje som trenger opphold i institusjon for kortere eller lengre tid, blir sendt til Brattvåg og Skarbøvika for innlosjering, i stedet for å benytte ledig plass på Skodje aldersbolig, som har ledig kapasitet. Skammelig.

Nå går vi og venter på å motta de nye kommunale avgiftene. Håper at kommunen ikke har brukt samme konsulentselskap som sist, for beregningene av størrelsene på hva vi skal betale i avgifter, for da kan vi se fram til tomme pengebøker!

Det eneste positive i disse månedene vi har vært sammen med Ålesund kommune er at: «Vi får lov til å være med på å betale for all vanstyre tidligere», dette var kanskje også planlagt av gamle Ålesund kommune, hva vet jeg.


Leder for oppvekstkomiteen:

- Det er en vanskelig situasjon. Hvis vi havner på Robek stopper alle nye prosjekter opp.

Å få orden på kommuneøkonomien er avgjørende, sier lederen for oppvekstkomiteen.


Dersom «det gode samarbeidet» uten styring fortsetter videre på samme måte som det har begynt, er det kun to ting som må gjøres:

1: Sørge for at vi får et regjeringsskifte ved neste stortingsvalg.

2: Det er å arbeide for en total løsrivelse fra Ålesund kommune og på nytt bli en kommune med navnet «Skodje kommune».

Husk at Skodje kommune har gjort dette før sammen med Ørskog kommune. La oss stå sammen. En må også ikke glemme at flertallet av Skodje kommunes befolkning stemte mot sammenslåing med Ålesund kommune, i den tidligere avholdte folkeavstemningen. Den som lever får se!


293 nye millioner i koronatilskudd til kommunene i fylket - sjekk overføringen til din kommune

Stortinget har økt rammetilskuddene, og deler ut henholdsvis 273 og 20 millioner kroner til kommunene og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Tilskuddene føyer seg inn i en rekke økonomiske tiltak fra sentralt hold ut til kommunene.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger