Kommentar om vindkraft:

«Sivil ulydnad kan snu vinden»

Historia om sivil ulydnad er historia om dei mange tapte slag, men også om korleis store samfunnsendringar har blitt fødde.

Blokkerer: Aksjonistar har blokkert fleire forsøk på å ta på land anleggsmaskiner frå ferja på Haramsøy, men slapp denne veka dei første på land. Kampen er likevel ikkje over, korkje på øya, i politikken eller i rettsapparatet. Uansett utfall i denne saka ser vindkraftmotstanden i Norge no ut til å klare å snu vinden i vindkraftpolitikken. Foto: Staale Wattø 

Meninger

Dei to siste vekene har motstandarar av vindkraft på Haramsøya aksjonert for å stoppe anleggsarbeidet.