Leserinnlegg:

«Ressurssvake» politikere i Ålesund kommune

Undertegnede vet ikke hvor mange ganger ordet resurssvak er brukt om elever i disse korona tider.

Illustrasjon:   Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Elever generelt er i disse tider i faresonen for å bli sårbare ved manglende undervisning/nedbemanning i skolen.

Marit Hovland Smedholen
Meninger

Dette er et negativt ladet ord og stigmatiserer elever som hver og en kan ha utfordringer med seg inn i skolen.

Homo sapiens, mennesket, er en unik person med sin egen personlighet, undertegnede ønsker derfor å stille et åpent spørsmål, hvem bestemmer eller har rett til å hevde at noen er ressurssvak? Har ikke alle barn med seg sine positive egenskaper og individuelle kvaliteter? Hvor er fasiten på det «perfekte» mennesket, den «perfekte» eleven?

Undertegnede starter derfor med aktuelle overskrift for å provosere politikerne, ville de likt denne betegnelsen hengende med seg?

Sårbare elever er et annet ord som er «populært» i det offentlige rom, hvem er sårbare? Elever generelt er i disse tider i faresonen for å bli sårbare ved manglende undervisning/nedbemanning i skolen.

Skjermer de svakeste, er ofte brukt ved kutt i stillinger, undertegnede spør, tenker ikke politikerne langsiktig, er de handlingslammede? Hva om kuttene gjennomføres, hvor mange elever vil da være blant de «svakeste» i nær fremtid?

Kjære politikere, snu om og ta ansvaret. Dere har sagt ja til å ta kampen for alle elever innen Ålesund kommune, stopp kutt av stillinger innen skolen, øk antall stillinger, slik at dagens skoleelever, yngre som eldre kan møte en skolehverdag som er faglig oppgradert og gir hver elev mulighet til å bruke sine evner maksimalt.

Tør du, som politiker stå opp, la din stemme rope et varsku slik at en i fremtiden kan slutte å bruke ordene «ressurssvak», «sårbar» og «svaktstilt» om elever, og vite at nettopp du som politiker var med å fjerne disse ord ved din innsats!

Hver og en av elevene innen Ålesund kommune har rett til respekt/likebehandling!


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!