Leserinnlegg:

«Hva velger vi å gjøre om virus truer barnehagene igjen?»

Skal vi tro smittevernekspertene er dette sannsynligvis ikke siste gangen et virus truer samfunnet vårt, slik vi nå har opplevd med covid-19.

  Foto: Gorm Kallestad

De små, faste gruppene har ført til forutsigbarhet og mindre stress, for både barn og voksne

Mari Otnes
Meninger

Hvilke erfaringer har vi gjort oss i denne perioden?

Hva kan vi ta lærdom av, slik at vi ruster oss best mulig til neste gang?

Da pandemien kom faretruende nært, valgte myndighetene å stenge barnehagene for å beskytte våre yngste og samfunnet vårt mot den potensielt livstruende sykdommen.

I ettertid vet vi mer om hvordan viruset oppfører seg, og trangen til å holde våre små hjemme er ikke lengre like sterk. Fokuset har derimot dreid mot den verdien barnehagen har, for barna, familiene og samfunnet vårt.

Rapporten «Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid19» som Holdenutvalget nylig la fram, understreker denne verdien.


Erna tok tempen på barnehagen

– De ansatte har gjort en kjempejobb, konkluderte statsminister Erna Solberg (H) da hun fredag troppet opp i Fridheim barnehage i Oslo for en koronasjekk.


Rapporten viser at valget om å redusere åpningstiden i barnehagene ikke hadde noen effekt på smitten – i seg selv.

Stengte barnehager og redusert åpningstid var et valg tatt som følge av begrensede ressurser. Så begrensede at vi ikke hadde råd til å gjennomføre de nødvendige smitteverntiltakene for å holde barnehagene åpne. Samtidig viser rapporten at de samfunnsmessige kostnadene som følge av redusert åpningstid i barnehagen er veldig høye.

Så, hva velger vi å gjøre neste gang? Holden-utvalgets rapport viser oss et langt bedre alternativ. Rapporten slår fast at en bør tilpasse barnehagene slik at de gjøres mer fleksible og dermed bedre rustet til å ivareta smittevern.

Utvalget mener vi vil tjene på å sette inn mer personale og utbedre lokalene i barnehagene. På den måten kan en gjennomføre smittevern med full åpningstid, framfor å stenge eller redusere tilbudet slik en har gjort nå.

Vi ville altså tjent på å investere i bedre bemanning.


Minst 47 personer i karantene på Karmøy

Antall barn og barnehageansatte i karantene i Åkrehamn på Karmøy har økt til minst 47. Kommunen mener de har kontroll over smitteutbruddet.Barna får kortere oppholdstid i barnehagene

24 kommunale barnehager i Ålesund må redusere åpningstida de neste to ukene, for å klare å opprettholde nødvendige smitteverntiltak og gi plass til barn som har foreldre i samfunnskritiske funksjoner.


Nok voksne til å kunne dele inn i mindre grupper som holdes adskilt gjennom hele dagen. Nok voksne til å få gjennomført de nødvendige renholdsrutinene. Og samtidig gi barna den omsorg og oppfølging de trenger gjennom dagen.

Tilbakemeldinger fra foreldre og styrere i barnehager i Møre og Romsdal beskriver mange positive effekter av den koronatilpassede barnehagehverdagen: De ansatte har mer tid til hvert barn. De små, faste gruppene har ført til forutsigbarhet og mindre stress, for både barn og voksne. Det har vært betydelig lavere sykefravær blant de ansatte.

Og verdien i at bemanningen er mer til stede samtidig, og tettere på barna i det meste av barnehagens åpningstid fremheves. Summen av dette legger til rette for et solid og godt barnehagetilbud, som langt på vei er i stand til å holde åpne dører, også mens pandemien truer.

Så fram til neste gang vi står ovenfor en lignende situasjon bør politikerne bruke tiden til å gjøre sitt for å ruste opp barnehagene slik at de kan stå støtt gjennom stormen, uten å måtte låse dørene for barna.

De må investere i kvalitet for de yngste, i god nok bemanning, gjennom hele barnehagens åpningstid. Det vil både barna, de ansatte og samfunnet vårt tjene på.
Nye lettelser i tiltak: Hele skoleklasser og barnehageavdelinger kan være samlet

Regjeringen letter videre opp i smittevernstiltakene på skoler og barnehager. Fra 2. juni kan hele skoleklasser være samlet, uansett størrelse på klasserommet.Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger