Leserinnlegg:

Gi fiskemåkene på BUAS en ny sjanse

Det er oppsiktsvekkende at fylkesmannen delvis opprettholder vedtaket til Sykkylven kommune, og tillater Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS) å fjerne egg av rødlista fiskemåke.

(Bilde 9) FISKEMÅKE: Alle måker, med unntak av sildemåke, er i bekymringsfull tilbakegang. Her en fiskemåke, en art som Aae og Båtvik telte 27 av på sin runde – selv om fiskemåkene vanligvis trekker vekk om vinteren. (FOTO: Jesper Plambech / Biofoto) 

Meninger

At omfanget er litt begrenset betyr lite for fiskemåkene. De vil få hekkingen spolert dersom vedtaket gjennomføres.

Det er egg i de fleste reir nå, og det er tragisk at det ikke tas hensyn til fuglene som vil oppleve voldsomt stress når reirene raseres. Når dette skjer tidlig i hekkesesongen vil måkene gjerne legge egg på nytt, bare for å oppleve at det hele gjentar seg. På denne måten forlenges aktiviteten på taket.


Dyrevernarar trugar med å melde måseavliving

Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter, vil anmelde Sykkylven kommune, dersom dei ikkje snarast trekker tilbake løyvet til å avlive fiskemåseungar på taket av BUAS i Sykkylven.


Begrunnelsen for BUAS sine årlige søknader om skadefelling er at demente beboere blir skremt av måkelyder, og ellers det vanlige – at den lille fiskemåken på under et halvt kilo utgjør en «trussel» mot beboere og besøkende. Dette tyder på lav toleranse for måkenes naturlige adferd og nødvendige beskyttelse av unger. Det forventes at ingen skal bli «plaget» av beskyttende måker. Det trekkes også frem måkeavføring på utemøbler som et problem, noe som lett kan vaskes bort. BUAS har etablert seg i strandsona og bør tolerere og respektere det naturlige fuglelivet som hører til der.

Andre omsorgssenter klarer å leve i fred med måkene. Er selv pårørende ved et omsorgssenter i Florø, som ligger mellom to byvann der fiskemåkene har naturlig tilhold. Vi merker ingen konflikter med måkene og heller ingen tegn til frykt hos de demente – tvert imot viser de tegn på glede ved kontakt med dyr.


Ny sjanse for måsen på taket

Måseungane på BUAS-taket i Sykkylven får ein ny sjanse. Spørsmålet om avliving går vidare til fylkesmannen.


De siste tre årene har BUAS fjernet rundt 60 egg per år, men på det meste ble det fjernet 100 egg. Spolert hekking gjennom mange år påvirker bestanden, og det er i år bare 10 par som forsøker å hekke på taket.

Fiskemåken er rødlistet som nær truet. Bestanden har nasjonalt hatt en nedgang på 15–30 prosent siden 1990. Fiskemåkebestanden i Møre og Romsdal var i 1998 estimert til 10.000–15 000 hekkende par, som er en nedgang på mellom 5000–10.000 par sammenlignet med bestanden i 1975.

BUAS bør leve i fred med det stedegne fuglelivet. Når folk som mater måker og viser hensyn til dem aldri opplever skinnangrep, viser det hvor lett det er å leve i fred med måkene. Måkene forstår at man vil dem og ungene deres vel, og beskyttelsesadferden dempes eller forsvinner. Gjentatte år med ødeleggelse av reir og egg vil ha motsatt effekt – måkene får bekreftet at menneskene er en trussel, og de vil bli ekstra påpasselige med å beskytte ungene. Mating av måker på et usjenert sted er et enkelt tiltak som ikke koster noe, i motsetning til å leie inn folk til å fjerne egg og renske bort reir. Det fungerer andre steder, og det er ingen grunn til at det ikke skulle fungere på BUAS også.


Fylkesmannen har talt:

Får plukke måseegg - men i mindre omfang

Sykkylven kommune sitt vedtak om å fjerne måseegg frå taket på institusjonen BUAS blir oppretthalde, men med avgrensingar i omfang.


Måkene flytter inn i til byer og tettsteder for å overleve på avfall og hekke på hustak som følge av dårlig næringstilgang i havet og forstyrrelser. Det er en menneskeskapt situasjon, og vi bør gjøre vårt beste for å tilrettelegge for fredelig sameksistens med måkene. Det er oss det kommer an på, vi som må vise en annen tilnærming til måkene. Det første vi bør gjøre er å slutte å ødelegge for hekkingen deres.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger