Leserinnlegg:

Vindkraft. Medvind eller motvind?

Som en av flere grunneiere av et par øyer i Nordøyområdet, er det vel naturlig at man følger litt med i det som skjer på Haramsøya angående vindkraft, og andre prosjekt på øyrekken.

Vindkraft: F.h. Lepsøya (Løvsøya), Haramsøya og Flemsøya/Skuløya.   Foto: Staale Wattø

Aktivistene på Nordøyane og andre som er sterkt engasjert i vern av fuglelivet, har vært totalt fraværende når det gjelder Lepsøyrevet fuglefredningsområde

Trygve S. Alvestad
Meninger

Det er klart at vindkraftprosjektet er godkjent. Om ikke hadde nok myndighetene tatt affære mot utbygger for lengst, og stoppet påtenkte arbeider.

Argumentene for å få stoppet vindkraftprosjektet har etter hvert fått et mangfold. Det er særlig lagt stor vekt på verning av fuglelivet. Da vil det være naturlig å trekke frem enkelte forhold i forbindelse med prosjektet Nordøyvegen, hvor man har sett lite eller ingen aktivitet fra aktivister og miljøvernorganisasjoner. Det som en da innledningsvis må få lov til å stusse på, er hvorfor dette vindkraftprosjektet ikke fikk de store avisoppslagene før etter at Nordøyvegen var i boks. Var det av taktiske grunner?


Ordføraren lite nøgd med vedtaket formannskapet gjorde om vindkraft:

– Det er jo berre tull

Nokre få timar etter at Stortinget ikkje fekk fleirtal for å stoppe vindkraftutbyggingar som skal opp rettsleg, vart det knapt fleirtal i formannskapet i Ålesund for det same. Ikkje alle likte det like godt.


Lepsøyrevet med Hestøya, Lauka, og omliggende områder hvor den nye Nordøyvegen blir liggende er fredet område, Lepsøyrevet fuglefredningsområde. Området ble fredet i 1988.

Organisasjonen Motvind vil ha stopp i vindkraftutbygging på Haramsfjellet til hekkesesongen er over. Er det ikke da også naturlig at det samme må skje med anleggsarbeidene som pågår i Lepsøyrevet fuglefredningsområdet, i denne og kommende hekkeperioder under anleggsfasen.

Har for øvrig ikke registrert at Haramsfjellet er et fuglefredningsområde på linje med Hestøya, Lauka og Lepsøyrevet. På Hestøya og Lauka var og er anleggsarbeidet godt i gang nå i den mest hektiske hekkesesongen. I et fuglefredningsområde. Selv om vegen er unntatt, så ligger den likevel i et fuglefredningsområde.


Kronikk:

«Vindkraft på Haramsøya – et meningsløst inngrep»

Konfliktnivået rundt utbygging av vindkraft er økende i Norge og mange andre steder i verden. Det er flere grunner til det.


Havørnene som har hekket på Hestøy og Lauka i en årrekke, er vel lite populært å nevne, man har i hvert fall ikke hørt noe fra aktivister, miljøorganisasjoner og fremstående ornitologer her. Derimot ble det et ramaskrik om at et område for deponering av overskuddsmasse fra tunnel på Fjørtofta måtte flyttes, dette på grunn av en hubro eller to, som hekket i området.


Høgre-politikar i Ålesund meiner vindkraftdebatten minner om heksejakt:

- Folk blir trua til tausheit

Dag Olav Tennfjord (Høgre) meiner debatten om vindmøller på Haramsøya er på ville vegar. I ein til dels oppheita debatt i formannskapet fortalde Tennfjord om det han meiner er eit demokratisk problem.


I utgangspunkt var det ikke snakk om veg over Lauka, da denne skulle ligge ca. 200 meter sørøst av øya. Man har da forstått i skriv fra utbygger at dette var for å verne fuglelivet på Lauka, noe som var prioritert svært høyt, og at veg over Lauka ikke var aktuelt.

Imidlertid fikk utbygger stopp fra vegdirektoratet på grunn av for bratt stigning i tunnelen som forbinder Haramsøya med Hestøya. Hvilken eventuell hestehandel som da foregikk mellom miljømyndigheter, miljøorganisasjoner og utbygger er ukjent, men da ble i hvert fall intensjonen om at Lauka ikke skulle ha veg, stukket raskt under stolen og glemt.

Som grunneier har man vel vist en viss solidaritet til øyfolket, da man uten nevneverdig kamp har frigitt grunn til Nordøyvegen. Imidlertid er det ikke så rett frem å være solidarisk med aktivistene når da områder som er fredet, blir valset over uten kamp.

I den sammenheng kan jeg ikke se annet, en at aktivistene på Nordøyane og andre som er så sterkt engasjert i vern av fuglelivet, har vært totalt fraværende når det gjelder Lepsøyrevet fuglefredningsområde. Det er vel grunn til å tro at Nordøyvegprosjektet mest sannsynlig blir negativt for fuglelivet i dette området, samme hva som måtte stå i en utredning, men det har foreløpig ikke fått de store avisoppslagene.


Arbeidarpartiet er ueinige med kommunedirektøren - har levert eiga innstilling til møtet i helse og omsorg-utvalet måndag kveld:

Vil utsetje vindkraftutbygginga til støyanalyse er klar

- Vindindustri vil kunne føre til at Haramsøya og Flemsøya grunna støy og skyggekast blir ueigna som rekreasjonsområde.Helgapraten: Bli kjend med Birgit Oline Kjerstad

Ein kamp mot møller

Ho nektar at nokon får øydelegge fjellet som har vore så viktig for henne i vanskelege periodar.
-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger