Leserinnlegg om politivedtektene i Ålesund:

«Vedtaket er ulovlig»

Ålesund kommunestyre har vedtatt å endre de lokale politivedtektene. Etter hva jeg kan se, er vedtaket i strid med norsk lov - og det er et angrep på ytrings- og demonstrasjonsfriheten.

Artikkelforfatteren mener Ålesund kommunestyres vedtak er ulovlig.  Foto: Thibault Camus/Scanpix

Den vedtatte endringen av politivedtektene for Ålesund er opplagt ulovlig

Carl Müller Frøland
Meninger

Kommunestyret har nå innlemmet følgende formuleringer i politivedtektene for Ålesund, i tilknytning til 8–1 og 8–2 (om henholdsvis «arrangement på offentlig sted» og «allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.»): «Ålesund kommune har nulltoleranse mot hatefulle og rasistiske ytringer. Arrangementer etter jf. 6.1 og 6.2 skal gjennomføres i henhold til dette. Brudd på påbudet vil kunne medføre at arrangementet stanses.»

Formålet er åpenbart å gi politiet anledning til å stanse demonstrasjoner og tilsvarende politiske arrangementer under mistanke om brudd på straffeloven § 185. Problemet med dette vedtaket er at det fremstår som klart lovstridig.


Leserinnlegg:

«Den som mener at den rettslige logikken er hevet over alt annet, har en svakt utviklet sans for historiske fakta»

Etter å ha latt politiforsker John Reidar Nilsen dosere fritt over oppgitt emne fredag 15. mai, leverte ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg sin besvarelse i Sunnmørsposten lørdag 16. mai.


Lokale politivedtekter regulerer kun arrangementer som normalpolitivedtektens 8–1 og 8-2, noe som omfattes av politiloven § 14. Men demonstrasjoner og andre politiske arrangementer omfattes av politiloven § 11. I normalpolitivedtekten for kommunene – som er overordnet lokale politivedtekter – presiseres det i merknaden til § 7-1: «Adgang til demonstrasjoner, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politiloven § 11.

Dette er arrangementer som faller inn under adgangen til ytringsfrihet og som i sin helhet faller utenfor rammene av politiloven § 14. Det foreligger derfor ikke hjemmel for å regulere slike arrangementer i lokal politivedtekt.»

Med andre ord: Kommunestyret i Ålesund har ikke lov til etter eget forgodtbefinnende å regulere politiske organisasjoners ytrings- og demonstrasjonsfrihet.

I en liberal rettsstat skal antatt straffbare ytringer anmeldes og vurderes av politiet i etterkant av et arrangement. Like lite som politiet har lov til å bedrive forhåndssensur av et arrangement, like lite har politiet lov til å stanse et arrangement under mistanke om at det er fremsatt straffbare ytringer. Så vide fullmakter har lovens lange arm kun i politistater.


Ja, vi elskar paragraf hundre

Ytringsfridom er ein av dei viktigaste verdiane i Grunnlova som vi feirar 17. mai. Denne fridomen blir stadig utfordra.


Nå skal altså ikke-jurister i politiet, mens de er til stede under en pågående demonstrasjon, vurdere hvorvidt enkeltytringer kan rammes av § 185. Men dette er en mildt sagt krevende øvelse selv for dommere; Riksadvokaten og ledende politijurister har tidligere påpekt at paragrafen er juridisk vanskelig håndterbar – og både høyesteretts- og lagdommere har bemerket at den er upresist utformet.

Den vedtatte endringen av politivedtektene for Ålesund er opplagt ulovlig og vil medføre en innskrenkning av våre grunnlovsfestede rettigheter. Vedtaket må ikke bli stående.


Leserinnlegg:

«Ordføreren bør respektere Grunnloven»

Sunnmørsposten melder 9. februar at Sian (Stopp islamiseringen av Norge) planlegger en demonstrasjon i Ålesund, nærmere bestemt på Joachim H. Rønnebergs Plass.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!