Leserinnlegg:

«Rusreformen – et forslag i tråd med FNs anbefalinger»

Det norske forslaget til avkriminalisering av bruk og innehav av mindre mengder ulovlige rusmidler til egen bruk er ikke bare innenfor rammen av FN-konvensjonene, men helt i tråd med FN-organenes faglige anbefalinger til medlemsstatene.

Illustrasjon  Foto: Gorm Kallestad

Meninger

Solveig Bendixen anklager i sitt innlegg Rusreformutvalget for å forsøke å komme seg rundt Norges forpliktelse etter narkotikakonvensjonene og barnekonvensjonen, som hun tilsynelatende mener hindrer oss i å avkriminalisere bruk og innehav av mindre mengder narkotika til eget bruk.


Leserinnlegg:

Narkotikamarknaden

Norge har eit lavt forbruk av narkotika. Vi er faktisk av dei beste i Europa.


Forhåpentligvis vil det berolige Bendixen at presidenten på FNs narkotikabyrå (INCB) – som er FN-organet med ansvar for å tolke narkotikakonvensjonene – på møtet i FNs narkotikakommisjon i fjor uttalte at det norske forslaget var innenfor narkotikakonvensjonene. På det samme møtet fikk forslaget også skryt fra representanten fra Verdens helseorganisasjon, mens representanten for FNs høykommissær for flyktninger omtalte det som en ny «best practice»-modell som burde deles med resten av verden.

Angående barnekonvensjonen er følgende anbefalinger fra barnekomiteen relevante (vår understrekning):

«(a) Strengthen efforts to provide children and parents with accurate and objective information about the harmful consequences of substance abuse;

(b) Ensure that children using drugs and narcotics are treated as victims (not as criminals) and are provided with the necessary recovery and reintegration services;

(c) Expand the project on prevention of drug abuse problems among children and adolescents to cover more municipalities.»


Riksadvokaten vil avkriminalisere narkotika

Bruk og besittelse av narkotika bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver Riksadvokaten i høringsuttalelsen om rusreformen.


Norges institusjon for menneskerettigheter har følgende omtale av uttalelsen fra barnekomiteen:

«Det synes på grunnlag av uttalelsene fra barnekomiteen klart at det ikke er grunnlag for å innfortolke i barnekonvensjonen artikkel 33 en forpliktelse til å ta i bruk strafferettslige virkemidler overfor den rene bruk av narkotika, og noen slik forpliktelse kan ikke utledes av bestemmelsens ordlyd. Tvert imot uttrykker barnekomiteen bekymring for de negative konsekvensene strafflegging kan ha for barn, og anbefaler bruk av andre virkemidler.»

FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komiteen) uttrykker på sin side bekymring for at Norge fortsatt straffer narkotikabruk:

«While noting the review of the existing drug policy by an expert committee and the submission in December 2019 of its report with proposals for policy reform, the Committee is concerned that the State party continues to criminalize drug use, which prevents drug users from accessing harm reduction programmes and health-care services (art. 12).

The Committee recommends that the State party decriminalize drug use and enhance the availability, accessibility and quality of harm reduction programmes and specialized health-care services available to drug users.»

Tilsvarende oppfordringer til medlemsstatene har blitt tidligere gitt av FNs høykommissær for menneskerettigheter, FNs spesialrapportør for retten til helse og Verdens helseorganisasjon. I 2018 ble samtlige 31 FN-organer enige om en «Common Position» der de oppfordret medlemsstatene til å satse på alternativer til rettsforfølging og straff, inkludert avkriminalisering av innehav av rusmidler til eget bruk.
Rusreformen: Politiet fraråder avkriminalisering

Politiet fraråder avkriminalisering av narkotika i sitt høringssvar om rusreformen.


Det norske forslaget er med andre ord ikke bare innenfor de gjeldende konvensjonene, men også helt i tråd med det som er de internasjonale og faglige anbefalingene til hvordan vi bør reagere på barn og voksnes bruk av ulovlige rusmidler.

Dersom Norge av en eller annen grunn ikke skulle gå inn for avkriminalisering, ville det medføre et betydelig tap av ansikt i internasjonale fora, der Norge ikke lenger kan hevde å være et land som praktiserer kunnskapsbasert politikkutvikling.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger