Leserinnlegg:

«Haramsøya – nåtidens Stiklestad»

Der slaget på Stiklestad blir regnet som en milepæl for innføringen av kristendommen i Norge vil slaget om Haramsøya kunne være med å sette presedens for overkjøringen av lokaldemokratiet som pågår rundt om i Norge.

Utbygging av vindmøller på Haramsøya.   Foto: Nils Harald Ånstad

Meninger

Zephyr, med Rommetveit i spissen forsøker nå å annektere Haramsøya mot folkets vilje. Signalet var klart og tydelig: Hold dere unna!

Undertegnede tar avstand fra voldelige demonstrasjoner og hærverk, men jeg gir min fulle støtte til bortvisningen på ferjekaia. Hold de borte fra øya til saken er behandlet i retten. Dette oppleves som et diktatorisk overgrep. Staten gjør svært uklokt i å tråkke på folket, noe de allerede har gjort ved flere anledninger rundt om i landet. Folket ser, folket føler og folket husker.


Politikere føler seg lurt i reguleringssak på Haramsøya

Krever at saka behandles på nytt

Visste politikerne nok da de omregulerte et område på Håneset på Haramsøya? Nei, mener partiet Rødt, og vil at saka må behandles på nytt.


Zephyr har tilsynelatende loven på sin side. Men har de det? Vindkraft er hevet over plan- og bygningsloven med unntak av et par paragrafer. Men er de hevet over naturmangfoldloven, lova om dyrevelferd og ynglefredningstiden? Svaret er nei. NVE svarer riktig nok at de har vurdert ulemper for natur opp mot samfunnsnytten, men hvordan kan NVE vurdere ulemper når de knapt har noe grunnlag å vurdere? Dette er dokumentert og NVE er gjort oppmerksom. I mine øyne tyder dette på tjenesteforsømmelse som kan være straffbart.

Hva så med OED? Er Tina Bru like skruppelløs som hun fremstår eller er hun bare en brikke i et spill? En brikke plassert av sine egne som kan ofres når korthuset faller? Etter at Tina Bru tiltrådte som olje- og energiminister 24. januar 2020 er det blitt en markant tempoendring i behandlingen av vindkraftsaker.


Vindturbin-aksjonene på Haramsøya:

– Kunne lenka meg fast for denne saken

– Jeg har veldig sympati for vindmølle-aksjonistene på Haramsøya. Det er en sak jeg ikke bare kunne demonstrert for, men også lenka meg fast for å støtte.


NVE har fått mye velfortjent kritikk for å være slepphendt i behandlingen av konsesjonssøknader og er blitt arrestert på dette ved en rekke anledninger av tunge fagmiljøer som Naturvernforbundet, Norsk Miljøvernforbund, La Naturen Leve, Norsk Ornitologisk Forening og Motvind for å nevne noen. Det hoppes bukk over naturmangfoldloven, dyrevelferdsloven, urfolk og lokaldemokratiet overkjøres av både NVE og OED.

Politikerforakten stiger og ikke uten grunn. Ola og Kari nordmann må følge strenge restriksjoner i henhold til blant annet trefelling, hekketid, jakttider og dyrevelferd. Samtidig dundrer gravemaskiner og bulldosere innover heier, myrer og fjellandskap midt i yngle og hekketiden. Skog felles og fjell sprenges slik at urørt natur fremstår som rene månelandskapet.


Vindkraft:

Stortinget vil ikke stoppe utbygginga på Haramsøya

Stortinget stemte fredag kveld ned et forslag om å stanse vindkraftutbygginga på Haramsøya.


NVE bestilte i 2015 en rapport som viste at verdien av natur ikke er avhengig av hvilke naturverdier som faktisk er der, men avhengig av hvem man sender i felt. Tiden er overmoden for å få på bordet en slik rapport og etterkontroll for vindkraft.

Motstanden øker i styrke. Folk samles på tvers av den politiske linjen og geografiske linjer. Tråkker de for hardt på folket tråkker folket tilbake.


Bekrefter sabotasje på Haramsøya: – Setter livet til våre arbeidere i fare

Vindkraftutbygger bekrefter sabotasje av anleggsmaskiner på Haramsøya.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger