Sunnmørsposten mener

«Jobbkrisa er ikke forbi»

Slik så det ut i Ålesund sentrum da Norge ble rammet av koronaen. Stengte butikker og svært lite folk. Fortsatt er 289 000 helt eller delvis uten arbeid..  Foto: Staale Wattø

Meninger

Tirsdag denne uka var det registrert 289.000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 15.700 færre enn for ei uke siden, og en betydelig nedgang siden mars og april da Norge ble stengt ned. Men tallene viser at koronapandemien fortsatt holder veldig mange mennesker utenfor arbeidslivet.

En kraftig utvidet permitteringsperiode der staten tar regningen har til nå vært et viktig virkemiddel både for å sikre inntekten til de som står uten jobb, men også for at den delen av næringslivet som sliter tyngst, på kort varsel har mulighet til å hente tilbake arbeidskraft når behovet oppstår.


Solberg: – For tidlig å felle noen koronadom

Statsminister Erna Solberg (H) sa på sin halvårige pressekonferanse at det er for tidlig å felle noen endelig dom over Norges håndtering av pandemien.


Dette mener vi et tungtveiende grunner til at dagen lange permitteringsperioden opprettholdes ennå en god stund.

Permitteringsperioden er i utgangspunktet 26 uker. For dem som ble permittert i mars og april, er perioden forlenget til ut oktober. NHO og LO ber om at dette midlertidig forlenges til 52 uker.

Statsminister Erna Solberg sa på sin avsluttende pressekonferanse før sommeren at permitteringsperioden vil bli forlenget dersom situasjonen på arbeidsmarkedet forblir som i dag. LO er blant dem som mener dette er et for utydelig signal.


Grønt lys for Europa-ferie – men bare til land med lav smitte

Om tre uker slipper både innreisende turister og nordmenn som har vært på ferie i Europa å gå i karantene. Men bare for land med kontroll på smitten.


Fra regjeringens side blir det pekt på faren for at folk gjennom en lang permitteringsperiode blir «låst inne» i yrker som kanskje ikke har livets rett. Den faren vil selvfølgelig kunne være til stede for enkelte, men de næringene som fortsatt er klart hardest rammet av konsekvensene av viruset, som reiseliv, luftfart, hotell og restaurant, er bransjer som alle mener vil komme tilbake til normal drift når en har kontroll med smittesituasjonen.

Det vil ta tid, samtidig med at det er fare for tilbakeslag dersom en får ny oppblussing av smitte, men vi ser nå de første tegnene til en bedring også inne disse bransjene etter hvert som stadig flere land slipper opp på de mest inngripende smittetiltakene.


Personer fra Europa får komme til Norge fra 15. juli

Regjeringen åpner for at folk fra Europa får komme til Norge fra 15. juli, hvis smittesituasjonen tilsier det.


Den forlenga permitteringsperioden er et av de mest vellykka tiltakene som ble satt i verk da Norge måtte stenge ned. Den er med å sikre en viss trygghet i hverdagen og en tilknytning til arbeidslivet for de mange som fortsatt står uten en jobb å gå til.

Vi må unngå at en vedvarende høy arbeidsledighet får bite seg fast i kjølvannet av koronakrisa. Dagens permitteringsregelverk mener vi er viktig virkemiddel for å hindre det.