«Håper Riksrevisjonen vil se på Helse Midt»

Kan Riksrevisjonen snarest komme Møre og Romsdal til unnsetning så vi slipper å betale tilbake penger vi aldri har fått? skriver Siv Kathrin Ulla (Ap) i denne ytringa.

Siv Katrin Ulla (Ap).  Foto: Geir Strand

Meninger

Som innbygger og politiker i Møre og Romsdal, har jeg sammen med mange andre stanget hodet mot veggen i to saker de siste årene. Det gjelder utbygging av vindkraft på Haramsfjellet og nedskjæringene i Helse Møre og Romsdal.

Disse to sakene har viktige fellesnevnere. Vi har kjempet over langt tid mot til dels døve ører, til tross for stor involvering av politikere både lokalt og på fylkesnivå. Samtidig er folket dessverre mer eller mindre utestengt fra å kunne påvirke reelt. Allikevel har det aktivert til både fakkeltog og mange andre aksjoner.

Sakene har over år fått mange innbyggere til å kjenne på avmakt, underbygge politikerforakt og mistro til systemet. Folk er fortvilet, og det inkluderer politikere som i år etter år har arbeidet for å snu situasjonen vi står i.

Informasjon som har kommet opp i dagen vil sannsynligvis føre til endringer i systemet når det gjelder både helse og vindkraft.

Bare i prosessen rundt vindkraft er det påvist så mye feil, at det er kommet en ny stortingsmelding for å endre på hele prosessen. Det sier utrolig mye.

Allikevel skal en endring ikke ha tilbakevirkende kraft. Folket på Haramsøya har alltid vært isolert fra fastlandet geografisk, men allikevel følt seg som en del av kystsamfunnet og inkludert i samfunnet ellers. De er vant til å ordne opp selv i det meste, og dugnadsånden og felleskapsfølelsen er stor. De har en øy med et fjell på. Og det er det de har. Når det nå viser seg at de ikke har et ord de skulle sagt angående raseringa av fjellet sitt, er frustrasjonen og sorgen stor.

Nå føler de ikke bare at de er geografisk isolerte, men at hverken Storting eller regjering hører eller ser dem. Dette til tross for mange nødrop. Nå skal det gjøres penger på det eneste fjellet de har. Her er snakk om kun profitthensyn, både når det gjelder NVE som ikke kan/vil snu, og utenlandske investorer som nå venter på utbytte fra den lille øya Haramsøya, i Norge.

Er det rett? Er ikke det rette å ordne opp og gjøre opp for seg? Før mer skade er skjedd? Skal potensielle erstatningssøksmål hindre oss i å ta ansvar? Spørsmålene er mange.

Når det kommer til Helseforetaket og feilfordeling av midler som har forårsaket nedbygging av tjenester i hele fylket vårt, så er det ikke annet enn fortvilende. Hadde dette skjedd ellers i samfunnet så hadde det faktisk vært snakk om en kriminell handling med straffereaksjoner. Vedkommende hadde blitt anmeldt med dertil strafferettslige konsekvenser.

Nedlegging av helsetjenestene våre. Psykiatri, fødetilbud, rehabilitering, nedbygging av prematurtilbud og hele sykehus - og mye mer. Og på bekostning av hvem? Jo, av innbyggerne våre.

Til tross for at det har vært både politikere og tillitsvalgte med i styrene til både Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge, så har de ikke blitt lyttet til.

Det er hårreisende at vi nå står i denne situasjonen.

Det mest utrolige er at vi har opparbeidet gjeld til Helse Midt, samtidig som vi har mottatt flere hundre millioner kroner for lite. Det mest graverende er at vi sannsynlig ikke kan få slettet gjelden heller. At vi antageligvis må betale den ned. Akkurat her kan en få lyst til å rive seg i håret og rope høyt. Hvor ble det av sunn fornuft?

Om stortinget ikke kjenner på ansvaret, så har Riksrevisjonen selv anledning til å se nærmere på saker. Kan vi håpe på det?

Sakene har en fellesnevner som dreier seg om det mest grunnleggende i samfunnet vårt, nemlig tilliten til systemet, demokratiet og de folkevalgte.

Siv Katrin Ulla, fylkestingsrepresentant i Møre og Romsdal og leder for Ålesund Arbeiderparti


Helse Midt om omfordeling av helse-penger:

«Uheldig at et ufullstendig materiale legges til grunn for det offentlige ordskiftet»

Helse Midt-Norge vil ikke ha offentlig debatt nå om den planlagte omfordelinga til Helse Møre og Romsdal.Nå antydes det opptil 220 mill. mer til Helse Møre og Romsdal

Helse Midt svarer: Dette kommenterer vi ikke.