Leserinnlegg:

«Bring kirkebenkene tilbake til Ålesund kirke»

Jeg ser i Sunnmørspostens reportasje at det er tatt initiativ til å utnytte steinkapellet på Nordre kirkegård (bak fjellet) på en bedre måte enn til lager.

Det er en estetisk katastrofe at Ålesund kirke har blitt berøvet sine benker.

Kjell Skorgevik
Meninger

Det er bra at noen føler omsorg og tar ansvar for det gamle kapellet fra 1879. Som Ålesunds eldste komplette murbygning er dette også et av Ålesunds eldste kulturminner. Slike minner har vi ikke for mange av, så ung som Ålesund by er. Det siste initiativet for annet og bedre bruk (som jeg vet om) ble gjort for vel femten år siden av sykehusprest Kjell Aas, men han nådde ikke frem med forsøket. Der var ikke vilje, og dermed heller ikke penger for tiltaket.

Fotoet i reportasjen viser at kirkebenker fra Ålesund kirke er stemoderlig lagret i kapellet. Det er gedigne benker av syv meters lengde, med utskjæringer i vangene, tegnet av kirkens arkitekt Sverre Knudsen. Førsteklasses håndarbeid, betalt av Ålesund kommune. De har ingenting på et lager å gjøre. Reportasjen gir meg anledning til å oppfordre rette vedkommende til å bringe benkene tilbake på rett plass.


Ålesund:

Vil ruste opp kapellet bak byfjellet

Kapellet er ei lita perle og kan bli et fint sted for meditasjon og stille stunder. Både for turister og fastboende.


Litt historikk: Kirkebenkene fremst i kirkeskipet begynte å forsvinne i 1983, og flere ble fjernet frem til våren 1991. Den første som ble fjernet var en benk som var blitt delt i to med sag for lettere å kunne flyttes når ikke-kirkelige arrangementer skulle finne sted. Et utilsiktet resultat var at en ung mor under en barnedåp satt seg over sprekken mellom de to benkepartene. Hun fikk rompa si i klem og satte i et hyl som overdøvet alt. Da skjønte kirkens betjening at slik kunne det ikke være. De reparerte ikke, men fjernet banken.

Etter som årene gikk, forsvant flere benker. De siste benkene ble fjernet (så langt jeg vet) under forberedelsene til kongebesøket 24. juni 1991. Hele kongefamilien deltok i «Morgensang» i en stappfull kirke. Det måtte skaffes plass til de opptredende, forstås. Men benkene kom ikke tilbake.

Så kan man spørre: Hvilke vedtak er gjort av kommunen eller kirkelige myndigheter for å fjerne kirkebenkene. Svar: Ingen. Det ser ut til at noen bare har tatt seg til rette.

Da jeg i 2009 laget boken om Ålesund menighets 150-årige historie, fikk jeg anledning til å lese alle møtereferatene fra Ålesund menighetsråd. Jeg søkte spesielt å finne vedtak om fjerning av kirkebenkene, men ikke et eneste slikt vedtak var å finne. Og jeg spurte kirkeverge Atle Sandnes som kunne fortelle at det heller ikke hos kirkevergen fantes noe vedtak om å fjerne kirkebenker.

Det er jo bra og fortjenestefullt at kirkevergen har tatt vare på disse kirkebenkene. Gjennom årene har jeg forstått at de har vært oppbevart i kapellet på Nørve kirkegård, og nå har jeg erfart at også noen er i Nordre kapell. Men merkelig er det at et kirkelig og kommunalt organ, som det den gang var, har gjort dette uten vedtak. Ordren må jo ha kommet et sted fra.

Men kirkevergen har ikke hatt full kontroll: På 1980-tallet, første gang jeg oppdaget at en benk fra Ålesund kirke var på avveier, var under et besøk på Kolvikbakken ungdomsskole. Der sto den – syv meter lang – i korridoren i første etasje. Mon tro hvor den er nå, når skolen er revet.


Kirkens Bymisjon trengte gulvplass

Kirkebenker fikk bein å gå på

20 gamle kirkebenker fra Metodistkirken i Ålesund ble revet bort på kort tid, da Kirkens Bymisjon la dem ut for hurtigsalg. Timothy (47) var en av de heldige som hev seg rundt.


Det er en estetisk katastrofe at Ålesund kirke har blitt berøvet sine benker. Kirkerommet er ikke lenger komplett. Ålesund Menighetsråd, som utøvende eier av kirken, bør føle seg forpliktet til å gjenopprette helheten i arkitekt Knudsens gjennomarbeidde verk. Det var ikke bare det dyreste av alle bygningene som ble satt opp etter bybrannen i 1904, det er også høydepunktet i gjenreisningsarkitekturen.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!