Leserinnlegg:

«Kampen mot sosial dumping»

Ålesund kommune kjøper varer og tjenester for milliarder i løpet et år. Med stor innkjøpsmakt følger stort ansvar.

Illustrasjonsfoto: Bygg- og anleggsbransjen har vært preget av sosial dumping, mye innleie og lite kontroll, sier artikkelforfatteren.   Foto: Anders Lindbeck

Meninger

Ikke alle steder er arbeidsvilkårene slik vi ønsker. Regler blir brutt og omgått, standarder uthules og den generelle utviklingen i enkeltbransjer bærer galt av sted.

Særlig i bygg- og anleggsbransjen som har vært preget av sosial dumping, mye innleie og lite kontroll. Kommunen må bruke innkjøpsmakten til å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for alle.

På kommunestyre i juni var det var flertall for SV sitt forslag om at den såkalte oslomodellen også skal gjelde i Ålesund.

Det vil si at kommunen skal stille strenge krav til entreprenører som skal ha oppdrag for kommunen. Det vil bla være krav om at det i hovedsak skal brukes fast ansatte. Dersom entreprenøren trenger innleid arbeidskraft skal de ha tarifflønn også mellom oppdrag. Videre vil det være krav om antall fagarbeidere og lærlinger.

Ved å innføre Oslomodellen i Ålesund viser vi at vi tar lønns- og arbeidsvilkår på alvor. Vi viser at vi er aktive i kampen mot useriøsitet i arbeidslivet og leverandørbransjen. Et trygt arbeidsliv kommer ikke av seg selv. Vi må være aktive i kampen mot sosial dumping.