Kronikk

«Look to Germany – Hydrogen»

Under krigen sa president F. D. Roosvelt, «Look to Norway», i forbindelse med en overleveringssermoni av et skip til Norge.

Han tok opp Norge som et foregangsland for blant annet viktighet av å kjempe for demokratiet og selvfølgelig fordi skipet skulle bli Norsk.

Regjeringen i Tyskland har nylig satt av 90 milliarder kroner til hydrogenindustri. De har en klar strategi om at dette er riktig satsing mot reduksjon av klimagasser. Norge sin satsing derimot er lik null, de har lagt frem en «plan» som er basert på ord og ikke handling. «Det skjer mye i Norge» sier olje og energiminister Tina Bru (H) når hun får spørsmål om Norges satsing.


Nel kan få sete i europeisk hydrogenallianse

Eit leke dokument viser at Nel-sjef Jon André Løkke er tiltenkt styreplass i den nye hydrogenalliansen som EU-kommisjonen vil lansere.


Ja vel, men hvor er tiltakene og finansieringen? Jon A. Løkke i hydrogenselskapet Nel uttalte til e24 etter spørsmål om Norges hydrogensatsing «Dessverre veldig tannløs. Vi blir fraløpt i Norge». Legg merke til at Tyskland snakker om en hydrogenindustri, det betyr at de vil utvikle og bygge en industri rundt hydrogen, altså skape arbeidsplasser og inntekter samtidig som de fokuserer på miljø.

Født av stjerner

Stjerner eller soler består stort sett av hydrogen, og ved hjelp av fusjon, fusjoneres hydrogen om til Helium og dermed avgis det varme. Når brennstoffet til stjernen en gang er oppbrukt vil en i noen tilfeller få en supernovaeksplosjon som danner andre grunnstoff.

Disse grunnstoffene blir så slynget ut i verdensrommet av eksplosjonen og er med tiden med på å lage planeter som Jorden. Vi er jo alle oppbygd av grunnstoffer. Dette var en liten digresjon, poenget er at hydrogen er en utrolig viktig byggestein i vårt univers og kan bli en problemløser her på jorden.

Tyskland er et foregangsland med tanke på fornybar energi, de satser nå tungt på Hydrogen som energibærer fremover. De har innsett at noe må gjøres for å løse miljøproblemet vi har, spesielt med fossilt brennstoff. Og det er ikke slik at vi ikke skal ha en olje- og gassindustri i Norge i mange år fremover, men vi må begynne å tenke på fremtiden. Den yngre generasjon krever en utvikling mot grønn energi, det er opp til oss «voksne» å gjøre noe med det.

Om Norske politikere hadde lagt vekk skylappene og sett litt mer inn i fremtiden så hadde de kanskje sett at oljeinntektene ikke varer evig og at en omstilling må til.

Så tenker du som leser dette at «Javel, men hva er så din løsning?» Det er helt sikkert flere veier til Rome i dette tilfelle også. En nærliggende løsning er Thoriumkraftverk som vil kunne produsere ren og trygg energi. Dette kan benyttes til blant annet å produsere hydrogen som våre biler, tog, tungtransport og båter kan bruke. Norge har store forekomster av Thorium som er en miljøvennlig og sikker ressurs.

Også her har våre folkevalgte skylapper på og har null interesse for en mulighet til enorme inntekter. Det viktigste en del politikere tenker på er å fjerne bompenger og tillate støyforurensende vannscootere. Det å kjenne sin historie er i mange sammenhenger viktig. Vi som er født av stjerner burde forstå hvor avhengig vi er av miljøet vårt og dermed viktigheten av å ta vare på det.


Kronikk:

«Thorium-basert atomkraft er trygg, ren og svært lønnsom»

Norge var en av de første landene som investerte i atomkraft, og har hatt to reaktorer i drift i flere tiår. Disse har gitt viktig bidrag til forskning innen bl.a. energi, materialteknologi og medisin, men nå er det slutt for begge. 


President F. D. Roosvelt hadde rett i at Norge er et foregangsland med tanke på hvordan vi håndterte de store olje -og gassfunnene i Nordsjøen på slutten av 60, tidlig 70 tallet.

Men hadde det ikke vært for noen visjonære politikere ala Arve Johnsen som i sin tid så mulighetene innenfor olje og gass og istedenfor å «gi vekk» oljen til Amerikanske selskap som noen ville, tok kontroll igjennom sine ti oljebud og fikk frem en oljeindustri som skapte mange arbeidsplasser og enorme inntekter til Norge AS.

De samme muligheter ligger der i dag. Hvor er den nye Arve Johnsen?


Lokale Høgre-politikarar vil greie ut kjernekraft i Noreg

Høgres fylkeslag i Rogaland og Vestland har vedtatt å greie ut kjernekraftutbygging i Noreg, medan Trøndelag Høgre vil intensivere forskinga på kjernekraft.Grønn Ungdom vil slåss for atomkraft

Grønn Ungdom vil at moderpartiet MDG skal åpne for kjernekraft som en del av klimaløsningen.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!