Leserinnlegg:

Haramsøya — nåtidens Stiklestad

Protester: Utbygginga på Haramsfjellet har blitt møtt med sterke protester. Bildet er fra protestmarkeringen ved Haramsøy skole mot det planlagte vindkraftverket.  Foto: Svein Ove Ekornesvåg/ NTB scanpix

Meninger

Der slaget på Stiklestad blir regnet som en milepæl for innføringen av kristendommen i Norge, vil slaget om Haramsøya kunne være med å sette presedens for overkjøringen av lokaldemokratiet som pågår rundt om i Norge. Zephyr forsøker nå å annektere Haramsøya mot folkets vilje.

Signalet var klart og tydelig: Hold dere unna!

Dette oppleves som et diktatorisk overgrep. Staten gjør svært uklokt i å tråkke på folket, noe de allerede har gjort ved flere anledninger rundt om i landet.

Folket ser, folket føler og folket husker.

Vurdert?

Zephyr har tilsynelatende loven på sin side. Men har de det?

Vindkraft er hevet over plan- og bygningsloven med unntak av et par paragrafer. Men er de hevet over naturmangfoldloven, lova om dyrevelferd og ynglefredningstiden? Svaret er nei.

NVE svarer riktig nok at de har vurdert ulemper for natur opp mot samfunnsnytten, men hvordan kan NVE vurdere ulemper når de knapt har noe grunnlag å vurdere?

Dette er dokumentert og NVE er gjort oppmerksomme på det. I mine øyne tyder dette på tjenesteforsømmelse som kan være straffbart.

En brikke?

Hva så med OED? Er Tina Bru like skruppelløs som hun fremstår eller er hun bare en brikke i et spill, en brikke plassert av sine egne som kan ofres når korthuset faller?

Etter at Tina Bru tiltrådte som olje- og energiminister 24. januar 2020 er det blitt en markant tempoendring i behandlingen av vindkraftsaker.

NVE har fått mye velfortjent kritikk for å være slepphendt i behandlingen av konsesjonssøknader, og er blitt arrestert på dette ved en rekke anledninger av tunge fagmiljøer som Naturvernforbundet, Norsk Miljøvernforbund, La Naturen Leve, Norsk Ornitologisk Forening og MOTVIND for å nevne noen.

Det hoppes bukk over naturmangfoldloven, dyrevelferdsloven, urfolk og lokaldemokratiet overkjøres av både NVE og OED.

Politikerforakt

Politikerforakten stiger og ikke uten grunn. Ola og Kari Nordmann må følge strenge restriksjoner i henhold til blant annet trefelling, hekketid, jakttider og dyrevelferd.

Samtidig dundrer gravemaskiner og bulldosere innover heier, myrer og fjellandskap midt i yngle og hekketiden. Skog felles og fjell sprenges slik at urørt natur fremstår som rene månelandskapet.

NVE bestilte i 2015 en rapport som viste at verdien av natur ikke er avhengig av hvilke naturverdier som faktisk er der, men avhengig av hvem man sender i felt. Tiden er overmoden for å få på bordet en slik rapport og etterkontroll for vindkraft.

Motstanden øker i styrke. Folk samles på tvers av den politiske linjen og geografiske linjer. Tråkker de for hardt på folket, tråkker folket tilbake.

Tor-Amund Røsberg
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no