Synspunkt:

«Politikk og ledelse i USA»

Det republikanske partiet i USA ble grunnlagt av anti-slaveri aktivister i delstaten Wisconsin 20. mars 1854. Hovedårsaken til at partiet ble dannet var for å stanse utbredelsen av slaveri.

President: Donald Trump har formelt tatt imot Det republikanske partiets nominasjon til å være presidentkandidat i valget 3. november.  Foto: Evan Vucci/NTB Scanpix

Donald J. Trump har fått mange fiender på grunn av at han setter høye krav, og fordi han er en tøff forhandler og en person mange misunner.

Bjarte Stokseth
Meninger

I 1858 dominerte det republikanske parti samtlige av Nordstatene. Republikanerne kom for første gang til makten i USA ved valget av republikaneren Abraham Lincoln i 1860 og kontrollen av Kongressen kort tid etter. Målet var også å holde statene sammen som en nasjon gjennom den amerikanske borgerkrigen. Slagordet i 1856 var: «free labor, free land, free men».

Mellom 1950 og 2000 ble de republikanske presidentene Dwight D. Eisenhower, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H.W. Bush og George W. Bush valgt.

De er kjennetegnet av sterk sosial konservatisme, antiterror lovgivning, ideologi-drevet utenrikspolitikk, fremming av demokrati globalt, sterkere utøvende makt, markedsøkonomi, liberal våpenlovgivning, og enklere regler for næringslivet.Republikanere legger vekt på frie markeder og individet som grunnlaget for økonomisk hegemoni.

For å sørge for et sikkerhetsnett for dem som faller utenfor så støtter ofte republikanere overføringer til veldedighetsorganisasjoner.

Det republikanske parti har vært en pådriver for beskyttelse av natur og miljø. Den republikanske presidenten Theodore Roosevelt sørget for opprettelsen av National Park Service. I dag finnes det minst en nasjonalpark i samtlige delstater, med unntak av Delaware. Verdens første nasjonalpark, Yellowstone National Park, ble opprettet under den republikanske presidenten Ulysses Grant 1. mars 1872.

På 1970-tallet opprettet president Richard Nixon; the Environmental Protection Agency. I delstaten California har guvernør Arnold Schwarzenegger vært en pådriver for miljøpolitikk, og fikk med seg 16 delstater på å saksøke de føderale myndighetene for å få mye strengere utslippslovgivning.

På nasjonalt nivå gikk presidentene Bill Clinton (demokrat) og presidenten George W. Bush (republikaner) sammen imot Kyoto-avtalen. George W. Bush hevdet at det var dobbeltmoral ved at store utslippsnasjoner som Kina og India ikke skulle ha samme regler som USA.

Det republikanske parti deles i to: En del ønsker isolasjonistisk utenrikspolitikk, mens de andre er idealister som støtter spredning av demokrati og markedsøkonomi globalt. Opp til WW2 (andre verdenskrig) var partiet styrt av isolasjonistiske prinsipper, mens i årene etter har partiet tatt en sterkere rolle på globalt plan.


Biden: – Hvor trygg føler du deg i Trumps USA?

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden slår tilbake mot republikanske påstander om at USA vil bli preget av anarki og lovløshet om han blir president.Trump med harde angrep på Biden i sin nominasjonstale

President Donald Trump takket i talen formelt ja til renominasjonen fra Det republikanske partiet, angrep politiske motstandere og lovet koronavaksine før jul.


President Obama forklarte aldri hvorfor 20 prosent av befolkningen i USA i hans periode var enten uten arbeid eller hadde for dårlige jobber sammenlignet med utdannelse og ferdigheter. Economic Policy Institute har beregnet at mer enn fem millioner jobber har blitt tapt under president Obama.

President Trump forstod som dyktig forretningsmann at det var nødvendig med skattesystemer og avtaler for internasjonal handel som var gunstigere. USA har vært viktigst for internasjonal handel, finans og ikke minst råvarebørsene, og mange tror nå at landet kan dominere en hel rekke områder i lang tid fremover.

Corona-pandemi har imidlertid blitt et stort problem for USA, men uten president Trump ville dette problemet trolig vært større. USA er kanskje verdens mest sammensatte land når en ser på befolkningsbakgrunn, historie og interesser. Det blir derfor ofte feil å sammenligne USA med Norge og andre land som har en relativt homogen befolkning og historie.

Ved starten av 2016–2020 perioden var Donald J. Trump involvert i store prosjekter i ni stater og hele ti land. Han forstår hva som kreves i internasjonal prosjektstyring. Kineserne som president Trump nå reforhandler handelsavtaler med har sin største bank i Trump Tower.

President Trump er flink til å balansere interesser og forhandle i komplekse situasjoner. Han finner seg ikke i alt som har blitt fremmet av nyhetsmedier, konkurrenter, ledere, arkitekter, banker og fagmiljøer.

Det er blant mediefolk og politiske motstandere i USA og Europa at motstanden er størst. Når Donald J. Trump holder en tale på to timer som blir godt mottatt i USA så er det vanlig at nyhetene i Norge bare trekker frem 1–2 minutter av talen og dessuten både håner og på andre måter forsøker å tegne et negativt bilde.

Jeg betaler for tv og tv-lisens, og på toppen av det hele skal jeg og mange andre nordmenn dessuten få dårligere omdømme internasjonalt hos mange viktige beslutningstakere. Slik oppførsel gir ikke president Trump eller noen annen grunn til å invitere nordmenn på besøk. Det er tross alt meget vanlig at statsledere, politikere, kjendiser og forretningsfolk ofte benytter golfbaner, kasinoer og skyskrapere og andre fasiliteter som Donald J. Trump har utviklet med høy kvalitet og utsøkt smak.

Donald J. Trump har fått mange fiender på grunn av at han setter høye krav, og fordi han er en tøff forhandler og en person mange misunner. Donald J. Trump er det smålige personer elsker å hate. Han har vært en suksess nasjonalt og internasjonalt i flere tiår. For dem som har bodd en del år i USA så er det dessuten meget godt kjent at Donald J. Trump er en ærlig avholdsmann og en ikke-røyker som holder ord.


Topp-demokrat vil ikke ha debatter mellom Trump og Biden

Joe Biden bør ikke møte Donald Trump i debatter før presidentvalget i USA, mener Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus.


President Trump vil styrke militæret, hjelpe veteraner og redusere illegal innvandring. Han arbeider for bedre infrastruktur og logistikk. Veger, broer, tunneler, jernbaner, havner og viktige knutepunkt.

President Trump er godt i gang med å rette opp skuta etter president Obama gjennom å forbedre eksisterende jobber og dessuten skape millioner av nye jobber. Han har brukt forenklinger og skattelette for å sikre at bedrifter skal investere og produsere i USA. Det er best for internasjonal økonomi og ikke minst både de ansatte og bedrifter i USA og andre land om Donald J. Trump gjenvelges for en presidentperiode på fire nye år.

Historien viser dessverre at hvis demokratene vinner så blir det ofte økonomisk tilbakegang og flere militærkonflikter.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!