Leserinnlegg:

«Eksportveg for Sunnmøre»

Det bygges veger over det ganske land, men ikke på Sunnmøre, som er den mest aktive og verdiskapende del av landet.

  Foto: Illustrasjon: Johan Arne Johansen

Meninger

Statistikken viser at fylket har 4,9 % av folketallet og 11,4 % av eksporten. For Sunnmøre er skjevfordelingen langt større. Er vi den glemte landsdelen?

Et av de beste vegstykker som er bygget på Sunnmøre var min far med å bygge i tredveåra med enkle hjelpemidler. I dag kan man bygge veger i «pendressen», godt beskyttet for vær og vind, og så er der ikke bygget en meter ny veg på Sunnmøre på flere tiår. Da må man spørre både lokale og sentrale politikere hvorfor? Er det byråkratiet på Molde som vanstyrer den viktigste del av dette fantastiske fylket, som ligger på topp både på land og sjø, men som på det offentlige er på bunn, og spesielt på samferdsel.

Illustrasjon: Johan Arne Johansen 

Vestnes har gått hardt ut og dannet en forening til fremme av eksportvegen i Romsdal, men dette må være ren egoisme for eksporten kommer ikke fra Vestnes. Sunnmøre er blitt tvunget til å kjøre den lange omveien i Romsdal i over 70 år, med stadig ulykker og rasstengte veier, med redusert fart gjennom bebygde områder og trafikk-kontroller med tragiske følger. Det er på høy tid at våre politikere våkner og ser galskapen som råder.


Leserinnlegg:

«Stamveg med omveger hit og dit»

Møreaksen og Hafast er feil løsning for ny stamveg E39. Samlet 5 mil lengre enn alternativet Romsdalsaksen og Storfjordsambandet, og langt dyrere.


Krabbefelt på Ørskogfjellet blir som alt annet utsatt og det er kanskje det beste.

Skal Sunnmøre få sin eksportveg så må den bygges på egen grunn og på den korteste og retteste vegen østover. Start bygging av ny veg fra Landedalen over Bødalen, videre over Vaksvika til Øvstedal med tunnel til Stordal og videre; Seljebotn med tunnel til Valldal. Langhammeren kan utvides eller bygges med to løp. Vegen videre fra Tafjord til Grotli har en stigning på 1000 meter men det må være mulig å bygge den i dagen, så unngår man tunnel på toppen, men tunnel kan være en god løsning til vinterkjøring.

Nå må det satses stort på vegbygging på Sunnmøre og få slutt på milliardsløsing på bygdeveger i Romsdal som har flere tusen meter opp- og nedstigninger. Bygg også tunnel Tafjord – Nordal og fullfør vegen Stordal – Innfjorden. Sunnmøre er også størst på turisme, så flere og bedre veger må vi ha!


Hareide møtte krav: – Jeg vil at vi arbeider for å få enda flere samferdselsprosjekt i fylket realisert

NHO Møre og Romsdal hadde tirsdag invitert samferdselsminister Knut Arild Hareide til Ålesund for å spille inn hva næringslivet i Møre og Romsdal mener er de viktigste prioriteringene. Samferdselsministeren vil ikke gi lovnader.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!