Leserinnlegg:

«Keiserens nye klær» for Hareide

I regi av NHO M&R gjennomførte de tirsdag 19. august en selsom seanse for samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Faksimile: Fra RB-nett. 

Meninger

På akkurat samme måte som i eventyret om «Keiserens nye klær», der man lurte keiseren til å tro at han hadde på seg de vakreste og beste klærne som fantes. I virkeligheten gikk han naken rundt i gatene.

Selv om aksesaken var en av de største politiske sakene under sist valg, valgte NHO å kun sette MA tilhengere på talerlisten når det gjaldt E39. Det er sendt masse med leserinnlegg og omtaler i avisene i flere år, Romsdalsaksen, NLF, FrP, SV og mange flere har påpekt pr. brev, mail, tlf. og sosiale medier til alle de tre siste samferdselsministerne, departement, regjering og storting om at Møreaksen er utdatert.Det er å forvente at samferdselsministeren er informert om dette, og at fylkestinget er delt på midten.

I Konseptvalgsutredningen (KVU) i 2011 var det Sekkfast (Romsdalsaksetraseen) som hadde best samfunnsnytte. Og det ble påpekt at dersom flytebruteknologien ble bedre utviklet, ville det gi grunn for en ny utredning.

Særinteresser greide å skrive bort det beste alternativet slik at den politiske eliten i fylket nå kjemper en kamp for å få gjennomført en samferdselsløsning de færreste vil ha. Hele 80 % av befolkningen i M & R ønsker ikke flere undersjøiske tunneler dersom man kan unngå de.


Har sett på nye løsninger for fjordkryssing: Denne løsningen anbefaler Statens vegvesen

Ny utredning konkluderer med at Møreaksen er beste løsningen for kryssing av Romsdalsfjorden.


Med Møreaksen må man forsere 1050 høydemeter mellom Ørskogfjellet og Molde – hele 60 % mer enn Gudvangasystemet.

Hele 15 km i enkeltløpede tunneler der man hverken kan kjøre forbi eller ha høyere hastighet enn 80 km/t. I tillegg kommer den undersjøiske tunnelen med kontinuerlig 5 % stigning/fall i 15 km.

Romsdalsaksen gir en flat miljøvennlig panoramavei som også er åpen for myke trafikanter. Romsdalsaksen blir en snarvei mellom E39 nord for Romsdalsfjorden mot Eksportvegen E136 på sørsiden. Helt optimalt for nord-sør og øst-vest trafikken.

Vi har ingen tro på at Stortinget vil bevilge penger til utdaterte miljøfiendtlige prosjekter. Korteste vei til realisering er et samlet fylke for en fremtidsrettet miljøvennlig oversjøisk løsning med støtte i befolkningen, og som fremmer turistnæring og skaper nye lokale maritime arbeidsplasser.


Romsdalsaksen: – Stoler ikke på Vegvesenet Region Midt

– Vi har ingen tillit til Vegvesenet Region Midt i en sak som dette, sier daglig leder Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen.


Skal tro hva samferdselsministeren tenkte i sitt indre etter en slik opptreden. Han liker kanskje hallelujastemning, men mon tro om dette kanskje var i meste laget? Selv for Knut Arild Hareide.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!