Illustrasjon:   Foto: Kirkens SOS

Kronikk

Nullvisjon for selvmord

Kirkens SOS vil stå sammen med regjeringen og andre organisasjoner for at nullvisjonen om selvmord skal oppnås.

Regjeringen varslet i juni at det i løpet av høsten vil legges fram en handlingsplan for forebygging av selvmord. Denne planen vil ha en nullvisjon for selvmord i landet vårt.

– En nullvisjon er en verdi. Det er en visjon vi ikke skal tape av syne selv om veien dit er lang og krevende. Vi må arbeide ut fra at vi ikke har noen å miste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I Kirkens SOS er vi glade for nullvisjonen og vi ser fram til å lese den nye handlingsplanen. Vi vil – sammen med andre organisasjoner og fagmiljøer – være med på regjeringens satsing.

Å be om hjelp er en styrke

Å høre at noen en kjenner og er glad i ikke vil leve lenger, er en tøff opplevelse. En slik situasjon kan være vanskelig å takle, og det er derfor viktig å vite hva en skal si. Når en har det som tøffest blir man blind på virkeligheten og alle som er glade i en, beskriver flere som ser tilbake på hvordan livet opplevdes da det stormet som verst. Mørket kan være så overveldende at selvmord kan oppleves som uunngåelig. Men det finnes alltid en utvei, noe Maud Angelica Behn understreket så flott i sin fars begravelse:

Det finnes alltid en utvei, selv om det ikke føles sånn. Det er folk der ute som kan hjelpe. Alle fortjener kjærlighet og glede. Det er aldri svakhet å be om hjelp, men styrke.

Mange tror at det er farlig å prate og spørre om selvmord, men i virkeligheten er det omvendt. Erfaring viser at å snakke om det vanskelige oppleves lindrende og som en lettelse. Hvert år kurses 30–40 nye frivillige i Kirkens SOS i det å snakke og chatte med folk i krise. De frivillige gjør en fabelaktig innsats i krisetjenesten på telefon og internett, i tillegg erfarer vi at det skaper ringvirkninger som betyr noe for familier, lokalsamfunn og for landet vårt når flere mennesker blir trygge på å snakke om det som er vanskelig.

Vi holder lyset på

Årets fokus for Verdensdagen for selvmordsforebygging den 10. september er å stå sammen for forebygging av selvmord.

– Det viktigste forebyggende arbeidet skjer i andre sektorer enn helse, sier Høie.

I Kirkens SOS er vi ofte i kontakt med folk som sliter med livet og kjenner seg ensomme. Mange holder ut ved hjelp av en samtale med en frivillig i Kirkens SOS. Frivillige holder lyset på for dem som trenger noen å snakke med, uansett når på døgnet. De siste månedene har vist oss at selvmord har vært tema i dobbelt så mange samtaler sammenlignet med fjoråret.

Kirkens SOS er med på veien mot nullvisjon og vil fortsette å tilby en samtale akkurat når det trengs som mest. For vi har ingen å miste.